- Advertisement -
- Advertisement -

SEB tidigt ut med investering i kinesisk valutauppgång för privatsparare

- Advertisement -

SEB blev på torsdagen en av de första bankerna i Europa att erbjuda privatsparare möjlighet att investera i certifikat som spekulerar i en förstärkning av den kinesiska valutan. Det hela har formen av ett börshandlat certifikat – Valutacertifikat KINA Bull A S – där affärsupplägget går ut på att den kinesiska valutan ska stärkas mot dollarn. Certifikatet har en hävstång på fem när den startar, vilket innebär att en procentuell förändring i relationen mellan de båda valutorna ger en större procentuell förändring i certifikatet. Möjlighet för privatsparare att på ett enkelt sätt exponera sig mot den kinesiska valutan är efterlängtad och intresset för certifikatet väntas vara stort.

För investerare har det tidigare varit svårt att köpa yuan – enheten för valutan renminbi – på grund av kraftiga restriktioner kring hur valutan får handlas. Detta har ändrats i och med att yuan blivit möjlig att handla utan restriktioner utanför Kinas gränser sedan juli 2010. SEB:s börshandlade certifikat är en av de första produkterna som gör att även privatsparare kan exponera sig mot den uppgång i den kinesiska valutan som så många tror på.

– Vi tror att det blir rusning efter det här certifikatet då den uppdämda efterfrågan är så pass stor. Eftersom certifikatet är börshandlat är det möjligt för investerare att löpande köpa och sälja det över börsen, säger Jonas Lundberg, som är ansvarig för strukturerade placeringsprodukter på SEB.

Bakgrunden till att SEB har tagit fram den här placeringsprodukten är att den kinesiska valutan bedöms vara undervärderad och att en förstärkning av denna i det närmaste ses som ett normaltillstånd. För närvarande ligger den enda restriktionen på takten i förstärkningen hos de kinesiska myndigheterna, där dessa genom valutainterventioner och restriktioner på kapital försöker att begränsa den utvecklingen.

– En anpassning mot en starkare renminbi ligger dock tydligt i Kinas intresse både på kort och lång sikt. I det korta perspektivet kan en starkare valuta hjälpa till att kyla av den starka tillväxt och det växande inflationstryck som blir alltmer synligt. I det långa perspektivet innebär en starkare valuta att Kina som land blir rikare, säger Jonas Lundberg.

SEB:s prognos för kinesisk tillväxt är 9,5 procent under 2011 och 8,5 procent under 2012 och därmed anses risken för en utebliven förstärkning av valutan vara begränsad. SEB spår en förstärkning av renminbin i storleksordningen 5 procent mot den amerikanska dollarn de närmaste tolv månaderna.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Borea Welcomes New Majority Owner

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has a new majority owner. A consortium of independent banks within Frendegruppen, Norway’s second-largest banking...

Estlander Awaiting the Black Swan

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish systematic asset manager Estlander & Partners has been in the business of providing so-called “crisis alpha” for decades through one...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -