- Advertisement -
- Advertisement -

Den stora hedgefondfirman Man Group har genom sin välgörenhetsstiftelse gjort en utfästelse att donera en miljon USD till hjälpinsatser i Japan.

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

New York (HedgeCo.net) Vi har alla sett TV-bilder av förstörelsen i Japan efter jordbävningen och tsunamin. Säger Peter Clarke, VD för Man. Det är svårt att föreställa sig hur de drabbade känner det. Det nära förhållande till Japan, som vi sedan länge upprätthåller, medför självklart att vi är mycket angelägna att delta i såväl lokala som internationella hjälpinsatser för att lindra det stora lidande som åsamkats.

I samråd med sitt Tokyokontor har hedgefonden beslutat att koncentrera sin hjälp till drabbade barn, dels genom att ge 900 000 USD till den insamling organisationen Save the Children har startat dels genom att ge 100 000 USD till lokala barnhjälpsorganisationer.

Vi är lyckligt lottade då samtliga av våra anställda och deras familjer är oskadda men samtidigt smärtsamt medvetna om att hundratusentals människor har berövats genom den gångna veckans händelser. Säger Hidehiko Hayashi, Man, chef för firmans japanska regionkontor. Vi kommer framgent säkerställa att vi gör allt vi kan för att ge vårt stöd och vår hjälp till Japan i sin ansträngning att hantera denna enorma naturkatastrof.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Kristofer Barrett Back to Managing Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Kristofer Barrett, the former portfolio manager of the multi-billion-dollar Swedbank Robur Technology fund, has returned to managing a technology-focused equity fund....

Tidan’s Resurgence Amid Markets Needing a Touch of Magic

Stockholm (HedgeNordic) – In late 2021, Michael Falken and his team at Tidan Capital launched a hedge fund employing a capital structure relative value...

The Value of Short Selling for Symmetry

Stockholm (HedgeNordic) – Stock-picking hedge fund Symmetry Invest has achieved a net-of-fees annualized return of 18 percent since its inception just over 11 years...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -