Den stora hedgefondfirman Man Group har genom sin välgörenhetsstiftelse gjort en utfästelse att donera en miljon USD till hjälpinsatser i Japan.

New York (HedgeCo.net) Vi har alla sett TV-bilder av förstörelsen i Japan efter jordbävningen och tsunamin. Säger Peter Clarke, VD för Man. Det är svårt att föreställa sig hur de drabbade känner det. Det nära förhållande till Japan, som vi sedan länge upprätthåller, medför självklart att vi är mycket angelägna att delta i såväl lokala som internationella hjälpinsatser för att lindra det stora lidande som åsamkats.

I samråd med sitt Tokyokontor har hedgefonden beslutat att koncentrera sin hjälp till drabbade barn, dels genom att ge 900 000 USD till den insamling organisationen Save the Children har startat dels genom att ge 100 000 USD till lokala barnhjälpsorganisationer.

Vi är lyckligt lottade då samtliga av våra anställda och deras familjer är oskadda men samtidigt smärtsamt medvetna om att hundratusentals människor har berövats genom den gångna veckans händelser. Säger Hidehiko Hayashi, Man, chef för firmans japanska regionkontor. Vi kommer framgent säkerställa att vi gör allt vi kan för att ge vårt stöd och vår hjälp till Japan i sin ansträngning att hantera denna enorma naturkatastrof.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.