- Advertisement -
- Advertisement -

Den stora hedgefondfirman Man Group har genom sin välgörenhetsstiftelse gjort en utfästelse att donera en miljon USD till hjälpinsatser i Japan.

- Advertisement -

New York (HedgeCo.net) Vi har alla sett TV-bilder av förstörelsen i Japan efter jordbävningen och tsunamin. Säger Peter Clarke, VD för Man. Det är svårt att föreställa sig hur de drabbade känner det. Det nära förhållande till Japan, som vi sedan länge upprätthåller, medför självklart att vi är mycket angelägna att delta i såväl lokala som internationella hjälpinsatser för att lindra det stora lidande som åsamkats.

I samråd med sitt Tokyokontor har hedgefonden beslutat att koncentrera sin hjälp till drabbade barn, dels genom att ge 900 000 USD till den insamling organisationen Save the Children har startat dels genom att ge 100 000 USD till lokala barnhjälpsorganisationer.

Vi är lyckligt lottade då samtliga av våra anställda och deras familjer är oskadda men samtidigt smärtsamt medvetna om att hundratusentals människor har berövats genom den gångna veckans händelser. Säger Hidehiko Hayashi, Man, chef för firmans japanska regionkontor. Vi kommer framgent säkerställa att vi gör allt vi kan för att ge vårt stöd och vår hjälp till Japan i sin ansträngning att hantera denna enorma naturkatastrof.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

The Narrative Has Shifted

Stockholm (HedgeNordic) – Stock markets globally lost ground for three consecutive months starting in August, only to witness a recovery in November. Following a...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Trend-Following and Long/Short Quality: Attack Wins You Games, Defence Wins You Titles

By Yash Panjabi and Graham Robertson – Man AHL: How can we protect against sharper, faster sell-offs? Or, better yet, how can we profit...

Asilo Argo’s Strong November Rally

Stockholm (HedgeNordic) – Despite enduring three straight losing months since August in tandem with broader stock markets, Asilo Argo is currently enjoying one of...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -