Flera stora förändringar för fonder

På tisdagen enades Pensionsgruppen om att stoppa massbyten i premiepensionssystemet. På måndagen kom dessutom två viktiga lagrådsremisser som berör fonder.

Massbytena i premiepensionssystemet har drabbat de sparare negativt som inte har gjort byten och som har sparat långsiktigt i en fond, vare sig sparandet skett i eller utanför premiepensionssystemet. De sparare som önskar hjälp med att välja fonder kan i fortsättningen i stället få detta via fond-i-fondlösningar på Pensionsmyndighetens fondtorg till en lägre kostnad.

När man som sparare väljer en fond-i-fondlösning för sin premiepension omfattas man dessutom av den rabatt som fondbolagen ger i premiepensionssystemet.

Det har förekommit vissa missförstånd om att det skulle vara möjligt att ta ut dolda avgifter i en fond-i-fond. Detta är dock inte möjligt i premiepensionssystemet. En fond-i-fond är alltid tvungen att redovisa avgifterna för alla fonder som ingår i fond-i-fonden och rabatten baseras på de sammanlagda avgifterna, vilket kan ge en ännu högre rabatt för spararna.

I avvaktan på en ny fondguide på Pensionsmyndighetens hemsida, har Fondbolagens förening tagit fram en instruktion till dem som kan tänka sig att göra ett eget val av fonder. Denna finns på www.fondkollen.se.

På måndagen överlämnade Regeringen dessutom två viktiga lagrådsremisser till lagrådet. Den första behandlar ett nytt regelverk för fonder. Framför allt innebär det nya regelverket möjlighet till rationaliseringar och strukturomvandlingar i fondbranschen som tillsammans ger möjlighet till stora förbättringar för spararna. Dessutom får fondverksamhet i Sverige en förbättrad möjlighet att konkurrera på lika villkor som utländska fonder. Sverigeregistrerade fonder får äntligen förutsättningar att kunna säljas även utanför Sverige. Vidare införs också möjligheter för svenska fonder att ha olika andelsklasser inom en fond, till exempel med olika valutor. En annan möjlighet som öppnas är att kunna ändra fondbestämmelserna och därigenom göra förändringar i en fond när omvärlden förändras.

“Det här är de största förändringarna på fondområdet sedan allemansfonderna infördes. Framför allt är vi glada över de nya möjligheter som detta ger för fondspararna och att svenska fonder nu får möjlighet att konkurrera på lika villkor som utländska fonder”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

En proposition väntas i slutet av april och de nya reglerna införs den 1 augusti i år. För det nya faktabladet finns en övergångsperiod och ska vara infört för alla befintliga faktablad senast den 1 juli 2012.

Den andra lagrådsremissen behandlar skatt på investeringsfonder och deras andelsägare. Skatt tas bort på själva fonden, för Sverigeregistrerade fonder. I stället införs en helt ny skatt för svenska fondsparare.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.