- Advertisement -
- Advertisement -

Flera stora förändringar för fonder

- Advertisement -

På tisdagen enades Pensionsgruppen om att stoppa massbyten i premiepensionssystemet. På måndagen kom dessutom två viktiga lagrådsremisser som berör fonder.

Massbytena i premiepensionssystemet har drabbat de sparare negativt som inte har gjort byten och som har sparat långsiktigt i en fond, vare sig sparandet skett i eller utanför premiepensionssystemet. De sparare som önskar hjälp med att välja fonder kan i fortsättningen i stället få detta via fond-i-fondlösningar på Pensionsmyndighetens fondtorg till en lägre kostnad.

När man som sparare väljer en fond-i-fondlösning för sin premiepension omfattas man dessutom av den rabatt som fondbolagen ger i premiepensionssystemet.

Det har förekommit vissa missförstånd om att det skulle vara möjligt att ta ut dolda avgifter i en fond-i-fond. Detta är dock inte möjligt i premiepensionssystemet. En fond-i-fond är alltid tvungen att redovisa avgifterna för alla fonder som ingår i fond-i-fonden och rabatten baseras på de sammanlagda avgifterna, vilket kan ge en ännu högre rabatt för spararna.

I avvaktan på en ny fondguide på Pensionsmyndighetens hemsida, har Fondbolagens förening tagit fram en instruktion till dem som kan tänka sig att göra ett eget val av fonder. Denna finns på www.fondkollen.se.

På måndagen överlämnade Regeringen dessutom två viktiga lagrådsremisser till lagrådet. Den första behandlar ett nytt regelverk för fonder. Framför allt innebär det nya regelverket möjlighet till rationaliseringar och strukturomvandlingar i fondbranschen som tillsammans ger möjlighet till stora förbättringar för spararna. Dessutom får fondverksamhet i Sverige en förbättrad möjlighet att konkurrera på lika villkor som utländska fonder. Sverigeregistrerade fonder får äntligen förutsättningar att kunna säljas även utanför Sverige. Vidare införs också möjligheter för svenska fonder att ha olika andelsklasser inom en fond, till exempel med olika valutor. En annan möjlighet som öppnas är att kunna ändra fondbestämmelserna och därigenom göra förändringar i en fond när omvärlden förändras.

“Det här är de största förändringarna på fondområdet sedan allemansfonderna infördes. Framför allt är vi glada över de nya möjligheter som detta ger för fondspararna och att svenska fonder nu får möjlighet att konkurrera på lika villkor som utländska fonder”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

En proposition väntas i slutet av april och de nya reglerna införs den 1 augusti i år. För det nya faktabladet finns en övergångsperiod och ska vara infört för alla befintliga faktablad senast den 1 juli 2012.

Den andra lagrådsremissen behandlar skatt på investeringsfonder och deras andelsägare. Skatt tas bort på själva fonden, för Sverigeregistrerade fonder. I stället införs en helt ny skatt för svenska fondsparare.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Charlie Munger’s Enduring Legacy Among Nordic Investors

Stockholm (HedgeNordic) – Charlie Munger will leave a legacy; his wit and wisdom will resonate across generations of investors, continuing to influence and benefit...

The Narrative Has Shifted

Stockholm (HedgeNordic) – Stock markets globally lost ground for three consecutive months starting in August, only to witness a recovery in November. Following a...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Trend-Following and Long/Short Quality: Attack Wins You Games, Defence Wins You Titles

By Yash Panjabi and Graham Robertson – Man AHL: How can we protect against sharper, faster sell-offs? Or, better yet, how can we profit...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -