- Advertisement -
- Advertisement -

Flera stora förändringar för fonder

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

På tisdagen enades Pensionsgruppen om att stoppa massbyten i premiepensionssystemet. På måndagen kom dessutom två viktiga lagrådsremisser som berör fonder.

Massbytena i premiepensionssystemet har drabbat de sparare negativt som inte har gjort byten och som har sparat långsiktigt i en fond, vare sig sparandet skett i eller utanför premiepensionssystemet. De sparare som önskar hjälp med att välja fonder kan i fortsättningen i stället få detta via fond-i-fondlösningar på Pensionsmyndighetens fondtorg till en lägre kostnad.

När man som sparare väljer en fond-i-fondlösning för sin premiepension omfattas man dessutom av den rabatt som fondbolagen ger i premiepensionssystemet.

Det har förekommit vissa missförstånd om att det skulle vara möjligt att ta ut dolda avgifter i en fond-i-fond. Detta är dock inte möjligt i premiepensionssystemet. En fond-i-fond är alltid tvungen att redovisa avgifterna för alla fonder som ingår i fond-i-fonden och rabatten baseras på de sammanlagda avgifterna, vilket kan ge en ännu högre rabatt för spararna.

I avvaktan på en ny fondguide på Pensionsmyndighetens hemsida, har Fondbolagens förening tagit fram en instruktion till dem som kan tänka sig att göra ett eget val av fonder. Denna finns på www.fondkollen.se.

På måndagen överlämnade Regeringen dessutom två viktiga lagrådsremisser till lagrådet. Den första behandlar ett nytt regelverk för fonder. Framför allt innebär det nya regelverket möjlighet till rationaliseringar och strukturomvandlingar i fondbranschen som tillsammans ger möjlighet till stora förbättringar för spararna. Dessutom får fondverksamhet i Sverige en förbättrad möjlighet att konkurrera på lika villkor som utländska fonder. Sverigeregistrerade fonder får äntligen förutsättningar att kunna säljas även utanför Sverige. Vidare införs också möjligheter för svenska fonder att ha olika andelsklasser inom en fond, till exempel med olika valutor. En annan möjlighet som öppnas är att kunna ändra fondbestämmelserna och därigenom göra förändringar i en fond när omvärlden förändras.

“Det här är de största förändringarna på fondområdet sedan allemansfonderna infördes. Framför allt är vi glada över de nya möjligheter som detta ger för fondspararna och att svenska fonder nu får möjlighet att konkurrera på lika villkor som utländska fonder”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

En proposition väntas i slutet av april och de nya reglerna införs den 1 augusti i år. För det nya faktabladet finns en övergångsperiod och ska vara infört för alla befintliga faktablad senast den 1 juli 2012.

Den andra lagrådsremissen behandlar skatt på investeringsfonder och deras andelsägare. Skatt tas bort på själva fonden, för Sverigeregistrerade fonder. I stället införs en helt ny skatt för svenska fondsparare.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Kristofer Barrett Back to Managing Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Kristofer Barrett, the former portfolio manager of the multi-billion-dollar Swedbank Robur Technology fund, has returned to managing a technology-focused equity fund....

Tidan’s Resurgence Amid Markets Needing a Touch of Magic

Stockholm (HedgeNordic) – In late 2021, Michael Falken and his team at Tidan Capital launched a hedge fund employing a capital structure relative value...

The Value of Short Selling for Symmetry

Stockholm (HedgeNordic) – Stock-picking hedge fund Symmetry Invest has achieved a net-of-fees annualized return of 18 percent since its inception just over 11 years...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -