- Advertisement -
- Advertisement -

Flera stora förändringar för fonder

- Advertisement -

På tisdagen enades Pensionsgruppen om att stoppa massbyten i premiepensionssystemet. På måndagen kom dessutom två viktiga lagrådsremisser som berör fonder.

Massbytena i premiepensionssystemet har drabbat de sparare negativt som inte har gjort byten och som har sparat långsiktigt i en fond, vare sig sparandet skett i eller utanför premiepensionssystemet. De sparare som önskar hjälp med att välja fonder kan i fortsättningen i stället få detta via fond-i-fondlösningar på Pensionsmyndighetens fondtorg till en lägre kostnad.

När man som sparare väljer en fond-i-fondlösning för sin premiepension omfattas man dessutom av den rabatt som fondbolagen ger i premiepensionssystemet.

Det har förekommit vissa missförstånd om att det skulle vara möjligt att ta ut dolda avgifter i en fond-i-fond. Detta är dock inte möjligt i premiepensionssystemet. En fond-i-fond är alltid tvungen att redovisa avgifterna för alla fonder som ingår i fond-i-fonden och rabatten baseras på de sammanlagda avgifterna, vilket kan ge en ännu högre rabatt för spararna.

I avvaktan på en ny fondguide på Pensionsmyndighetens hemsida, har Fondbolagens förening tagit fram en instruktion till dem som kan tänka sig att göra ett eget val av fonder. Denna finns på www.fondkollen.se.

På måndagen överlämnade Regeringen dessutom två viktiga lagrådsremisser till lagrådet. Den första behandlar ett nytt regelverk för fonder. Framför allt innebär det nya regelverket möjlighet till rationaliseringar och strukturomvandlingar i fondbranschen som tillsammans ger möjlighet till stora förbättringar för spararna. Dessutom får fondverksamhet i Sverige en förbättrad möjlighet att konkurrera på lika villkor som utländska fonder. Sverigeregistrerade fonder får äntligen förutsättningar att kunna säljas även utanför Sverige. Vidare införs också möjligheter för svenska fonder att ha olika andelsklasser inom en fond, till exempel med olika valutor. En annan möjlighet som öppnas är att kunna ändra fondbestämmelserna och därigenom göra förändringar i en fond när omvärlden förändras.

“Det här är de största förändringarna på fondområdet sedan allemansfonderna infördes. Framför allt är vi glada över de nya möjligheter som detta ger för fondspararna och att svenska fonder nu får möjlighet att konkurrera på lika villkor som utländska fonder”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

En proposition väntas i slutet av april och de nya reglerna införs den 1 augusti i år. För det nya faktabladet finns en övergångsperiod och ska vara infört för alla befintliga faktablad senast den 1 juli 2012.

Den andra lagrådsremissen behandlar skatt på investeringsfonder och deras andelsägare. Skatt tas bort på själva fonden, för Sverigeregistrerade fonder. I stället införs en helt ny skatt för svenska fondsparare.

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...