Brummer & Partners startar händelsestyrd asiatisk aktiefond

Brummer & Partners utökar sin fondportfölj med den asiatiska händelsestyrda (sk event driven) aktiefonden Orvent.

Fonden kommer att förvaltas av singaporebaserade Orvent Asset Management Ptd Ltd lett av Scott Collison, förvaltningsansvarig och delägare. Orvent tillämpar en händelsestyrd, marknadsneutral investeringsstil som eftersträvar att utnyttja felprissättningar av noterade bolag i samband med företagshändelser i Asien/Stillahavsregionen.

Brummer & Partners entreprenörsmodell bygger på att förvaltarna är delägare i fondbolagen tillsammans med Brummer & Partners. Brummer & Partners och fondförvaltarna äger 50 procent vardera av Orvent Asset Management Pte Ltd. Brummer & Partners kommer, tillsammans med förvaltarna, att investera i den nya fonden liksom fonden Brummer Multi-Strategy.

Orvents strategi utgörs av en kombination av sinsemellan okorrelerade modeller vid situationer som exempelvis förvärvssituationer, vinstvarningar, indexbyten eller omstrukturering av balansräkningar. Förvaltarna strävar efter att uppnå en avkastning som har låg korrelation med den bredare marknaden och jämförelseindexen i Asien/Stillahavsregionen. Dessutom kommer strategin att vara inriktad på att upprätthålla hög likviditet och låg koncentration av enskilda bolag, branscher och regioner, kombinerat med noggrann riskkontroll.

Förvaltarteamet leds av Scott Collison som har över 20 års erfarenhet från de finansiella marknaderna, varav 16 år inom kapitalförvaltning. Tidigare förvaltade Scott en av Millennium Partners fonder i Singapore som var inriktad på asiatiska händelsestyrda strategier och arbitrage. Dessförinnan förvaltade han fonden Rubicon Asia Special Events.

Orvent introduceras den 1 januari 2011

http://brummer.se/Nyheter/Brummer-Multi-Strategy-to-be-managed-by-new-fund-management-company/

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.