- Advertisement -
- Advertisement -

Brummer & Partners startar händelsestyrd asiatisk aktiefond

- Advertisement -

Brummer & Partners utökar sin fondportfölj med den asiatiska händelsestyrda (sk event driven) aktiefonden Orvent.

Fonden kommer att förvaltas av singaporebaserade Orvent Asset Management Ptd Ltd lett av Scott Collison, förvaltningsansvarig och delägare. Orvent tillämpar en händelsestyrd, marknadsneutral investeringsstil som eftersträvar att utnyttja felprissättningar av noterade bolag i samband med företagshändelser i Asien/Stillahavsregionen.

Brummer & Partners entreprenörsmodell bygger på att förvaltarna är delägare i fondbolagen tillsammans med Brummer & Partners. Brummer & Partners och fondförvaltarna äger 50 procent vardera av Orvent Asset Management Pte Ltd. Brummer & Partners kommer, tillsammans med förvaltarna, att investera i den nya fonden liksom fonden Brummer Multi-Strategy.

Orvents strategi utgörs av en kombination av sinsemellan okorrelerade modeller vid situationer som exempelvis förvärvssituationer, vinstvarningar, indexbyten eller omstrukturering av balansräkningar. Förvaltarna strävar efter att uppnå en avkastning som har låg korrelation med den bredare marknaden och jämförelseindexen i Asien/Stillahavsregionen. Dessutom kommer strategin att vara inriktad på att upprätthålla hög likviditet och låg koncentration av enskilda bolag, branscher och regioner, kombinerat med noggrann riskkontroll.

Förvaltarteamet leds av Scott Collison som har över 20 års erfarenhet från de finansiella marknaderna, varav 16 år inom kapitalförvaltning. Tidigare förvaltade Scott en av Millennium Partners fonder i Singapore som var inriktad på asiatiska händelsestyrda strategier och arbitrage. Dessförinnan förvaltade han fonden Rubicon Asia Special Events.

Orvent introduceras den 1 januari 2011

http://brummer.se/Nyheter/Brummer-Multi-Strategy-to-be-managed-by-new-fund-management-company/

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The 2x Version of Calculo Evolution

Stockholm (HedgeNordic) – Commodity-focused quantitative manager Calculo Capital has launched a higher risk, higher return version of its Calculo Evolution Fund. The original trend-following strategy...

Month in Review – November 2022

Stockholm (HedgeNordic) – After a difficult end to the third quarter, Nordic hedge funds are enjoying a strong fourth quarter. The Nordic hedge fund...

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...