- Advertisement -
- Advertisement -

SEB:s China Financial Index: Nordeuropeiska företag rekordpositiva i Kina

- Advertisement -

Både investeringar och nyanställningar ökar kraftigt men brist på kvalificerad personal, högre råvarukostnader och hård konkurrens utgör största hoten. Trots den kinesiska regeringens åtgärder att kyla ner ekonomin så fortsätter toppchefer på svenska och andra nordeuropeiska dotterbolag i Kina att se mycket positivt på affärsläget och vinstutvecklingen på den glödheta kinesiska marknaden. Nu växlar företagen upp tempot och hälften planerar ökade investeringar medan en tredjedel av företagen planerar mycket stora investeringar de kommande sex månaderna. Nio av tio företag planerar nyanställningar, varav mer än var femte företag säger att de har för avsikt att öka antalet anställda signifikant.

Den kinesiska ekonomin växte med 10.3 procent 2010 och Kina fortsätter att visa upp den högsta tillväxten av alla stora ekonomier i världen. Kraftig utlåningstillväxt, skenande bostadspriser och spirande inflation har lett till politiska åtgärder för att kyla av ekonomin de sista månaderna med bland annat höjda reservkrav för banker, höjda räntor och nya regleringar på bostadsmarknaden. Det är emellertid inget som svenska och andra nordeuropeiska storföretag i Kina känner av i sina affärer. Över 80 procent av företagen ser positivt eller mycket positivt på den kommande sexmånadersperioden och två av tre företag tror att vinsterna kommer att öka.

Vi ser i vår egen verksamhet hur både flöden och efterfrågan på finansiering ökar rejält bland kunderna just nu. Behovet av rörelsekapital ökar snabbt, samtidigt som många företag nu också behöver finansiering för större investeringar än tidigare, säger Fredrik Hähnel, chef för SEB i Shanghai.

Undersökningen genomfördes perioden 1-7 mars, och visar också att nordeuropeiska företag är mer optimistiska än andra företag i Kina för tillfället.

Även om vi vet att kunderna expanderar kraftigt just nu, så är vi faktiskt lite förvånade över den stora optimismen nordeuropeiska företag visar upp just nu eftersom flera viktiga indikatorer har visat på viss inbromsning i ekonomin den sista tiden. Kinas viktigaste inköpschefsindex föll till exempel i februari för tredje månaden i rad och utlåningstillväxten från kinesiska banker är på väg ner, fortsätter Hähnel, som också ser att företagens oro för vikande efterfrågan nu är som bortblåst. De största orosmolnen, när företagen nu expanderar kraftigt, är svårigheten att få tag i och behålla kompetent personal, stigande råvarukostnader, samt hård konkurrens på den kinesiska marknaden, avslutar Hähnel.

Detta är den femte publiceringen av SEB: s China Financial Index, en unik undersökning som publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i uppfattning mellan nordeuropa och tyska företag i Kina och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Undersökningen omfattar totalt 12 frågor och täcker områden som till exempel affärsklimat, investeringsplaner, anställningsplaner samt synen på valutor och räntor. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.seb.se.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

ISEC Can Offer the RAIF

Stockholm (HedgeNordic) – ISEC Services, a Swedish firm offering third-party management company services, can provide the increasingly popular Luxembourg fund structure, the Reserved Alternative...

Nowo and QQM Pave the Way for Real Estate Investing

Stockholm (HedgeNordic) – A Swedish property development company is forging a partnership with fintech firm Nowonomics and its wholly-owned asset management arm, QQM Fund...

Atlant’s Stability “Runs Like a Clock”

Stockholm (HedgeNordic) – In the ever-changing hedge fund landscape with a constant flow of launches and closures, some long-running hedge funds keep getting more...

Visio Siilo to Cease Operations Amid Erratic Dislocations

Stockholm (HedgeNordic) – After an extensive career spanning both allocator and fund manager roles, Mikael Simonsen joined Visio Asset Management in late 2021 to...

The Foundation of the Energy Transition: Industrial Commodities

By Bentley Atteberry, CEO, CIO, Director of Metals – Myst Capital: The world is in the early stages of one of the largest economic...

No Piecemeal Solution for Transition Towards Sustainable Food

Agricultural products have a more profound impact on people’s lives than other commodities, as they form the basis for our food. At the moment,...

Allocator Interviews

Commodities

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -