News

Johan Ericsson ─ tag

Latest articles

Catella utökar sin ägarandel i IPM

Som ett steg i utvecklingen av Catellas kapitalförvaltning förvärvade Catella AB drygt 5 procent av IPM Informed Portfolio Management hösten 2011 och blev därmed...

Catella ökar ägandet i IPM

Catella ökar ägarandelen från ca 5 procent till 25 procent i IPM Informed Portfolio Management AB genom en riktad nyemission uppgående till 33 miljoner...

Catella: Bättrat resultat trots avmattning på fastighetsomr

STOCKHOLM (Direkt) Catellas två verksamhetsgrenar Corporate Finance och Kapitalförvaltning redovisar båda ett bättre resultat såväl i tredje kvartalet som ackumulerat för 2012 i jämförelse...

Catella: Avbryter försäljning av Banque Invik

STOCKHOLM (Direkt) Catella avbryter försäljningen av Banque Invik och namnändrar banken till Catella Bank. Det framgår av ett pressmeddelande. I samband med namnändringen kommer Catellas...

Catella 1KV: Resultatet efter skatt blev 7MKr

STOCKHOLM (Direkt) Catella redovisar ett resultat efter skatt på 7 miljoner kronor för det första kvartalet 2012 (-4). Resultatet per aktie uppgick till 0:08...

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_imgspot_img