- Advertisement -
- Advertisement -

Catella: Bättrat resultat trots avmattning på fastighetsomr

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Catellas två verksamhetsgrenar Corporate Finance och Kapitalförvaltning redovisar båda ett bättre resultat såväl i tredje kvartalet som ackumulerat för 2012 i jämförelse med samma period i fjol.

“Förbättringen i resultat före skatt inom Corporate Finance för kvartalet var 15 miljoner kronor och för årets första nio månader 11 miljoner kronor, trots navmattningar i transaktions volymerna inom fastighetsområdet”, skriver vd Johan Ericsson i delårsrapporten och fortsätter:

“Även Kapitalförvaltningen redovisar ett bättre resultat i rörelsen, exkluderat de jämförelsestörande posterna. Genom att Kapitalförvaltningen även omfattas av en ut låningsrörelse bör enheten bedömas på summan av rörelseresultatet och dess finansnetto, varvid framkommer att verksamheten totalt redovisar positivt och stigande resultat”, skriver han vidare.

Under det tredje kvartalet har Catellas arbete fokuserats på integrationen av Banque Invik inom koncernen.

“Flera projekt bedrivs för att lansera Catella Bank inom Kort och Förmögenhetsförvaltning, där affärsrörelserna skalas upp, samtidigt som nyaarbetsformer inom kreditgivning utvecklas. Vidare vidtas kostnadssänkande åtgärder”, skriver Johan Ericsson.

Catella Corporate Finance nettoomsättning var 100 miljoner kronor i det tredje kvartalet (77) och resultat före skatt blev 8 miljoner kronor för
verksamhetsområdet (-8).

I Kapitalförvaltningen var nettoomsättningen 124 miljoner kronor (119) och exkluderat jämförelsestörande poster om 34 miljoner kronor, främst hänförliga till kostnader för avvecklade lokaler i Luxemburg, blev resultatet före skatt 4miljoner kronor i kvartalet (-6).

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -