Catella: Bättrat resultat trots avmattning på fastighetsomr

STOCKHOLM (Direkt) Catellas två verksamhetsgrenar Corporate Finance och Kapitalförvaltning redovisar båda ett bättre resultat såväl i tredje kvartalet som ackumulerat för 2012 i jämförelse med samma period i fjol.

“Förbättringen i resultat före skatt inom Corporate Finance för kvartalet var 15 miljoner kronor och för årets första nio månader 11 miljoner kronor, trots navmattningar i transaktions volymerna inom fastighetsområdet”, skriver vd Johan Ericsson i delårsrapporten och fortsätter:

“Även Kapitalförvaltningen redovisar ett bättre resultat i rörelsen, exkluderat de jämförelsestörande posterna. Genom att Kapitalförvaltningen även omfattas av en ut låningsrörelse bör enheten bedömas på summan av rörelseresultatet och dess finansnetto, varvid framkommer att verksamheten totalt redovisar positivt och stigande resultat”, skriver han vidare.

Under det tredje kvartalet har Catellas arbete fokuserats på integrationen av Banque Invik inom koncernen.

“Flera projekt bedrivs för att lansera Catella Bank inom Kort och Förmögenhetsförvaltning, där affärsrörelserna skalas upp, samtidigt som nyaarbetsformer inom kreditgivning utvecklas. Vidare vidtas kostnadssänkande åtgärder”, skriver Johan Ericsson.

Catella Corporate Finance nettoomsättning var 100 miljoner kronor i det tredje kvartalet (77) och resultat före skatt blev 8 miljoner kronor för
verksamhetsområdet (-8).

I Kapitalförvaltningen var nettoomsättningen 124 miljoner kronor (119) och exkluderat jämförelsestörande poster om 34 miljoner kronor, främst hänförliga till kostnader för avvecklade lokaler i Luxemburg, blev resultatet före skatt 4miljoner kronor i kvartalet (-6).

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.