- Advertisement -
- Advertisement -

Alvine Capital: 10 år av internationell och nordisk rådgivning

- Advertisement -

London (HedgeNordic) – Alvine Capital, startat av Thomas Raber (bild), har på tio år vuxit till en väletablerad rådgivningsbutik inom alternativa investeringar.

Med bas i London och en nordisk bakgrund har Raber och hans team nått ut till kunder i hela världen och samtidigt väckt intresset för nordiska hedgefonder bland internationella investerare.

Företaget har rådgivningskunder där man hjälper med hela eller delar av portföljen samt utför specifika uppdrag som benchmarking och due diligence.

Alvine Capital agerar också rådgivare till en del förvaltare som är baserade i London och andra delar av världen och som söker kontakter med nordiska investare, samtidigt som de rådger nordiska fonder som söker internationalla investerare.

En del av Alvine Capitals succé är att de är baserade i London, som ju är navet för fonder främst i Europa men också världen, samt deras breda nätverk och ett öga för specialiserade och intressanta strategier; ett resultat av investeringsteamets långa erfarenhet inom den finansiella sektorn.

Enligt Raber kontaktas Alvine Capital ofta av internationella investerare som vill få exponering mot norden och vill använda sig av Alvine Capitals rekomendationer. Årtionden av erfarenhet och ett brett kontaktnätverk inom alternativa investeringar är det som institutionella investerare oftast uppskattar.

Intresset för att investera i norden ökar ständigt då macrobilden är positiv där många av länderna toppar globala listor för livstil och ekonomi. Historiskt sätt har det dock endast funnits ett fåtal hedgefonder av institutionell storlek inom norden vilket har begränsat urvalet för investerare.

De nordiska ländernas ekonomi har haft en positiv utveckling sedan finanskrisen. Man har en kultur av transparans och politisk stabilitet vilket har lett till att ekonomin fungerat väl och går bättre än länderna i södra Europa. Den höga graden av innovation och tillväxt inom teknologibranschen är inkomstkällor och fortsätter att ha tillväxtpotential, speciellt i Sverige och Finland.

En stor fördel för nordiska fonder, enligt Raber, är att avkastningen är konsekvent och imponerande vilket över tid byggts up av stora fonder som Brummer & Partners, Catella och IPM för att nämna några. ”Det här har hjälpt att bygga tilltro till nordiska förvaltare och institutioner tittar nu på alternativ och högavkastande mindre förvaltare. En annan fördel är förvaltarnas djupgående kunskap om regionen. Dessutom har de nordiska marknaderna gått bra det senaste årtiondet och man behöver en lokal förvaltare för att kunna dra nytta av detta,” säger han.

Den främsta utmaningen för nordiska förvaltare är tillgången till investerare då investerare från USA, Asien och Europa använder sig av London och Schweiz som ett nav för att träffa förvaltare. Nya regelverk har nyligen också skapat utmaningar vad gäller marknadsföring av fonder.”Man måste få en ’reverse enquiry’ eller så måste man ha ett fondpass vilket kan vara dyrt,” förklarar Raber.

Rabers råd till internationella fonder som söker nordiska kunder är att det är viktigt att veta att alla regioner är olika. ”Investerare i norden är sofistikerade, kostnadskänsliga och har ofta väldigt väldefinierade parametrar i det de söker. De tenderar att ha annorlunda parametrar och strategier än i många andra regioner. En del investerare har mer av en flockmentatlitet än andra men fonder måste vara institutionaliserade och ha en tillförlitlig track record,” sa han.

Alvine Capitals investeringsteam har i genomsnitt mer än 20-års erfarenthet inom alternativa-och hedgefonder. Raber har arbetat i flera ledande befattningar inom investment banker såsom BNP Paribas, Lehman Brothers, Credit Suisse First Boston, innan han grundade Alvine Capital 2005. Senast var han VD och partner i sju år på Key Asset Mananagment, en fond i hedgefond, som köptes av SEB.

”Att vi har ett erfaret team som själva varit investerare i årtionden i både alternativa och traditionella tillgångsklasser ger oss ofta ett försprång jämfört med de stora företagen vars analytiker oftast har väldigt lite investeringserfarenhet och arbetar mest med att kryssa i rutor. Vi är dessutom specialister på att hitta mindre kända högkvalitetsförvaltare och har en lång framgångsrik track record inom detta för Europeiska institutioner. I tillägg till detta så erbjuder Alvine Capital en skräddarsydd portfolieservice baserad på vår förståelse av kundens behov samt att vi producerar framåtblickande research-rapporter och regelbundna seminarier som ämnar att informera och utbilda våra kunder,” sa Raber.

Förutom Raber består ledningsgruppen av Peter Dencik som är ordförande. Förutom hans akademiska karriär inklusive Köpenhamns Universitet, var Dencik chef för internationella investeringar för en av Danmark’s största pensionsfonder, PKA, innan han började arbeta inom finanssektorn i London med bl.a Singer & Friedlander, Key Asset Management och Integrated Asset Management.

Alvine Capitals investerings-och makroekonomiska team har tre anställda, ledda av Stephen Isaacs som är en regelbunden kommentator på CNBC och Bloomberg. Man har även ett erfaret team av tre inom affärsutveckling och ett starkt advisory board.

Alvine Capitals fondrekommendationer där de kopplar ihop kunder direkt med utvalda förvaltare startar med en tema-fokuserad research process och har ett top-down tillvägagångssätt när man bestämmer lämpliga teman vilket följs av omfattande research för att kunna välja ut ’best of breed’ förvaltare.

Teman tas fram genom att man tittar på marknadsmöjligheterna skapade av makromiljön eller kunder som ber om hjälp att hitta investeringar. Dessa kan var geografiskt specifika teman som t.ex Afrika, Australien, Japan och andra, eller att man tittar på marknaden och nicheområden där det finns starka investeringsargument för att få intressant absolut avkastning. Inom dessa finns okorrelerade tillgångar, niche-aktier och kreditstrategier. Teman blir godkända genom research, med white papers skrivna om mer djupgående ämnen som insurance-linked securities och trade finance. Alvine Capital arrangerar ofta även seminarier och events med fokus på valda teman eller strategier.

Konsultverksamheten erbjuder kunder portföljöversyn och optimeringsanalys, specifika förvaltar-och fond sökningar samt detaljerad due diligence rapportering om förvaltarna. Rådgivningstjänsterna fokuserar på skräddarsydd portföljservice, kontinuerlig portföljövervakning samt månads-och kvartalsmöten med kunderna för att gå igenom deras portfölj.

Alvine Capitals investeringsprocess består av fyra steg: tillgångsallokering och portföljkonstruktion där investeringskommitteen ger sin tillgångsfördelningssyn baserad på den aktuella makro-och marknadsmiljön; strategiallokering där investeringskommitteen värderar varje strategi för varje tillgångsklass; val av förvaltare baserat på både kvalitativa och kvantitativa anlyser; riskhantering där portföljen testas genom parametrar som t.ex VAR, stresstest, Scenario Analaysis, kovarians och likviditet bl.a. Den enskilda kundens portföljoptimering baseras på avkastningmål, riskprofil och likviditetsbegränsingar som kunden har, sa Raber.

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Borea Welcomes New Majority Owner

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has a new majority owner. A consortium of independent banks within Frendegruppen, Norway’s second-largest banking...

Estlander Awaiting the Black Swan

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish systematic asset manager Estlander & Partners has been in the business of providing so-called “crisis alpha” for decades through one...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -