Bakåt i augusti för Alsback – European Absolute Return

Stockholm (Hedgenordic) – Den svenska hedgefonden Alsback – European Absolute Return Fund hade det – liksom många andra – besvärligt under augusti och slutade på -0,74%. Dock var utvecklingen under månaden bättre än aktiemarknaden – STOXX600 föll till exempel med -8,47% under samma period.

Alsback är en hedgefond inriktad på att gå lång/kort europeiska aktier och har varit verksam sedan april 2003. Ansvariga förvaltare är Bo Lehander och Fredrik Lekman.

I månadsbrevet från förvaltarna framhåller man oron kring en avmattning av den kinesiska tillväxten som en starkt bidragande orsak till börsturbulensen under augusti. Många marknader föll kraftigt under månaden – däribland den svenska.

”Råvarumarknaden har under lång tid prisat in en svagare ekonomiskt tillväxt och under sommaren visade kinesisk ekonomi tydliga svaghetstecken kring sin ekonomiska tillväxt, samt problem inom Euroområdet.” Kinas skifte från en investeringsdriven, till en konsumtionsdriven ekonomi, har kostat världen mycket huvudbry den senaste tiden.

I avsaknad av tillräckliga strukturförändringar för att lösa problemet, har makthavarna förlitat sig på att centralbankerna ska sätta fart ekonomin, vilket lett till räntor kring 0% sedan flera år tillbaka.

Förvaltarna ställer sig frågan huruvida dessa åtgärder kommer vara tillräckliga för att återigen lyfta aktiemarknaden, eller om det – som i sagan – kommer visa sig att kejsaren är naken…

Fonden har under månaden ökat upp sin exponering mot aktiemarknaden, på grund av möjligheten att marknaden rekylerar upp igen mot tidigare toppnivåer. Den största negativa bidraget under månaden var en lång position i indexterminer, som bidrog med -0,65%. Nettoexponeringen i fonden uppgår nu till 9,8%. Risken är dock låg fortfarande – den genomsnittliga standardavvikelsen de senaste 24 månaderna är 7,5%. Dock är Sharpe-kvoten negativ, på grund av de senaste nästan två årens negativa utveckling för fonden.

 

Bild: (c) McIek—shutterstock.com

 

 

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.