- Advertisement -
- Advertisement -

Hedgefonder adderade värde i juni – trots förluster

- Advertisement -

Stocholm (HedgeNordic) – Hedgefonder tappade mark i juni. Enligt Lyxors hedgefondindex var branschen ned 2 procent. Lyxor påpekar däremot att avkastningen för hedgefonder varit relativt stark om man jämför med traditionella tillgångsklasser, detta i en miljö där samvariationen mellan aktier och statsobligationer varit positiv. Under juni var MSCI World ned 2,6 procent och statsobligationer var ned såväl i Europa som USA (tyska tioåringen ned 2 procent och amerikanska motsvarigheten ned 1,7 procent).

CTA-strategier underpresterade under månaden och var ned 4,8 procent, detta som ett resultat av lång exponering mot såväl aktier som obligationer. Den stigande samvariationen mellan tillgångsklasserna har haft en negativ påverkan på strategin. Lyxor anser dock att det kraftiga nedstället under det andra kvartalet inte kommer fortsätta och har en viss övervikt mot strategin i sin modellporfölj.

L/S equity strategier var relativt motståndskraftiga under månaden med ett tapp på beskedliga 1 procent där marknadsneutrala fonder och fonder som kan ha såväl lång som kort nettoexponering överpresterade. Asiatiska fonder med long bias noterade kraftiga nedgångar och tappade hela 10 procent under månaden enligt Lyxor.

Event-driven strategier hade också en svår månad trots fortsatt god miljö vad gäller företagsaffärer. Strategierna drabbades av den ökade riskaversionen på världens finansmarknader.

Lyxor ser fortsatt värde i att investera i hedgefonder i en miljö som präglas av ökad oro i spåren av Greklandskrisen. Man ser goda förutsättningar att hedgefonder kommer överavkasta traditionella tillgångsslag även framöver.

Bild: (c) shutterstock.com—zroakez

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Signs of Strong February for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The year 2023 proved to be more challenging for most trend-following managers compared to the exceptional performance seen in 2022. However,...

Nominations for the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic is delighted to announce the nominees for the 2023 Nordic Hedge Award. The annual event aims to distinguish outstanding hedge...

Candidates for the Rookie of the Year 2023

Stockholm (HedgeNordic) – One of the first distinctions up for grabs in the early stage of a Nordic hedge fund’s lifecycle is the “Rookie...

Jury Board to the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic Hedge Award will distinguish outstanding hedge fund managers from and active in the Nordic region on the 24th of...

Leveraging Opportunities in Credit Markets

Stockholm (HedgeNordic) – After several years of successful bond investing through a private investment company, Nicolai Wenckheim launched an alternative investment fund in March...

ATP’s Response to Changing Equity-Bond Correlations

Stockholm (HedgeNordic) – In 2022, the usual negative correlation between equities and bonds, essential for the construction of diversified portfolios, disappeared. This rare anomaly,...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -