- Advertisement -
- Advertisement -

Hedgefonder adderade värde i juni – trots förluster

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Stocholm (HedgeNordic) – Hedgefonder tappade mark i juni. Enligt Lyxors hedgefondindex var branschen ned 2 procent. Lyxor påpekar däremot att avkastningen för hedgefonder varit relativt stark om man jämför med traditionella tillgångsklasser, detta i en miljö där samvariationen mellan aktier och statsobligationer varit positiv. Under juni var MSCI World ned 2,6 procent och statsobligationer var ned såväl i Europa som USA (tyska tioåringen ned 2 procent och amerikanska motsvarigheten ned 1,7 procent).

CTA-strategier underpresterade under månaden och var ned 4,8 procent, detta som ett resultat av lång exponering mot såväl aktier som obligationer. Den stigande samvariationen mellan tillgångsklasserna har haft en negativ påverkan på strategin. Lyxor anser dock att det kraftiga nedstället under det andra kvartalet inte kommer fortsätta och har en viss övervikt mot strategin i sin modellporfölj.

L/S equity strategier var relativt motståndskraftiga under månaden med ett tapp på beskedliga 1 procent där marknadsneutrala fonder och fonder som kan ha såväl lång som kort nettoexponering överpresterade. Asiatiska fonder med long bias noterade kraftiga nedgångar och tappade hela 10 procent under månaden enligt Lyxor.

Event-driven strategier hade också en svår månad trots fortsatt god miljö vad gäller företagsaffärer. Strategierna drabbades av den ökade riskaversionen på världens finansmarknader.

Lyxor ser fortsatt värde i att investera i hedgefonder i en miljö som präglas av ökad oro i spåren av Greklandskrisen. Man ser goda förutsättningar att hedgefonder kommer överavkasta traditionella tillgångsslag även framöver.

Bild: (c) shutterstock.com—zroakez

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Leadership Changes at AMF

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish occupational pension fund AMF is set for a leadership change, appointing its head of asset management, Tomas Flodén, as the...

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Kristofer Barrett Back to Managing Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Kristofer Barrett, the former portfolio manager of the multi-billion-dollar Swedbank Robur Technology fund, has returned to managing a technology-focused equity fund....

Tidan’s Resurgence Amid Markets Needing a Touch of Magic

Stockholm (HedgeNordic) – In late 2021, Michael Falken and his team at Tidan Capital launched a hedge fund employing a capital structure relative value...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -