Hedgefonder adderade värde i juni – trots förluster

Stocholm (HedgeNordic) – Hedgefonder tappade mark i juni. Enligt Lyxors hedgefondindex var branschen ned 2 procent. Lyxor påpekar däremot att avkastningen för hedgefonder varit relativt stark om man jämför med traditionella tillgångsklasser, detta i en miljö där samvariationen mellan aktier och statsobligationer varit positiv. Under juni var MSCI World ned 2,6 procent och statsobligationer var ned såväl i Europa som USA (tyska tioåringen ned 2 procent och amerikanska motsvarigheten ned 1,7 procent).

CTA-strategier underpresterade under månaden och var ned 4,8 procent, detta som ett resultat av lång exponering mot såväl aktier som obligationer. Den stigande samvariationen mellan tillgångsklasserna har haft en negativ påverkan på strategin. Lyxor anser dock att det kraftiga nedstället under det andra kvartalet inte kommer fortsätta och har en viss övervikt mot strategin i sin modellporfölj.

L/S equity strategier var relativt motståndskraftiga under månaden med ett tapp på beskedliga 1 procent där marknadsneutrala fonder och fonder som kan ha såväl lång som kort nettoexponering överpresterade. Asiatiska fonder med long bias noterade kraftiga nedgångar och tappade hela 10 procent under månaden enligt Lyxor.

Event-driven strategier hade också en svår månad trots fortsatt god miljö vad gäller företagsaffärer. Strategierna drabbades av den ökade riskaversionen på världens finansmarknader.

Lyxor ser fortsatt värde i att investera i hedgefonder i en miljö som präglas av ökad oro i spåren av Greklandskrisen. Man ser goda förutsättningar att hedgefonder kommer överavkasta traditionella tillgångsslag även framöver.

Bild: (c) shutterstock.com—zroakez

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.