- Advertisement -
- Advertisement -

Hedgefonder adderade värde i juni – trots förluster

- Advertisement -

Stocholm (HedgeNordic) – Hedgefonder tappade mark i juni. Enligt Lyxors hedgefondindex var branschen ned 2 procent. Lyxor påpekar däremot att avkastningen för hedgefonder varit relativt stark om man jämför med traditionella tillgångsklasser, detta i en miljö där samvariationen mellan aktier och statsobligationer varit positiv. Under juni var MSCI World ned 2,6 procent och statsobligationer var ned såväl i Europa som USA (tyska tioåringen ned 2 procent och amerikanska motsvarigheten ned 1,7 procent).

CTA-strategier underpresterade under månaden och var ned 4,8 procent, detta som ett resultat av lång exponering mot såväl aktier som obligationer. Den stigande samvariationen mellan tillgångsklasserna har haft en negativ påverkan på strategin. Lyxor anser dock att det kraftiga nedstället under det andra kvartalet inte kommer fortsätta och har en viss övervikt mot strategin i sin modellporfölj.

L/S equity strategier var relativt motståndskraftiga under månaden med ett tapp på beskedliga 1 procent där marknadsneutrala fonder och fonder som kan ha såväl lång som kort nettoexponering överpresterade. Asiatiska fonder med long bias noterade kraftiga nedgångar och tappade hela 10 procent under månaden enligt Lyxor.

Event-driven strategier hade också en svår månad trots fortsatt god miljö vad gäller företagsaffärer. Strategierna drabbades av den ökade riskaversionen på världens finansmarknader.

Lyxor ser fortsatt värde i att investera i hedgefonder i en miljö som präglas av ökad oro i spåren av Greklandskrisen. Man ser goda förutsättningar att hedgefonder kommer överavkasta traditionella tillgångsslag även framöver.

Bild: (c) shutterstock.com—zroakez

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

January: Mirror Image of 2022 for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The average return of the eight “CTA” constituents of the Nordic Hedge Index that had positive performance in 2022 was 14.4...

Did Energy Prices Cause This Inflation Surge?

Copenhagen – (Jesper Rangvid): You often hear that soaring energy prices, caused by supply-chain disruptions resulting from the pandemic and the war in Ukraine,...

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -