- Advertisement -
- Advertisement -

Tanglin lägger ned

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Det är med stor sorg som vi läser att en av Sveriges äldsta hedgefonder har lagts ned. Styrelsen i Tanglin Asset Management AB har beslutat att den aktiva förvaltningen av fonden Tanglin upphör per den 31 maj 2015.

Bakgrunden till beslutet är främst att den avkastning fonden genererat under de sista 2 åren inte nått upp till bolagets ambitionsnivå. Fondportföljen har avvecklats under sista dagarna i maj och investerarnas kapital återbetalades efter månadsskiftet maj/juni.

Tanglin startade år 2000 och har haft en genomsnittlig årlig avkastning om 7 procent. Avkastningen sedan start uppgår till 173 procent. Fondens avkastning har, i linje med bolagets målsättning, varit okorrelerad med utvecklingen på aktie- och räntemarknader och genererats till en tredjedel av aktiemarknadens risk. Fondens sämsta år var svagt negativt, -3 procent medan avkastningen det bästa året uppgick till 34 procent.

Bild: (c) HedgeNordic

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

January: Mirror Image of 2022 for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The average return of the eight “CTA” constituents of the Nordic Hedge Index that had positive performance in 2022 was 14.4...

Did Energy Prices Cause This Inflation Surge?

Copenhagen – (Jesper Rangvid): You often hear that soaring energy prices, caused by supply-chain disruptions resulting from the pandemic and the war in Ukraine,...

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -