- Advertisement -
- Advertisement -

Tanglin lägger ned

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Det är med stor sorg som vi läser att en av Sveriges äldsta hedgefonder har lagts ned. Styrelsen i Tanglin Asset Management AB har beslutat att den aktiva förvaltningen av fonden Tanglin upphör per den 31 maj 2015.

Bakgrunden till beslutet är främst att den avkastning fonden genererat under de sista 2 åren inte nått upp till bolagets ambitionsnivå. Fondportföljen har avvecklats under sista dagarna i maj och investerarnas kapital återbetalades efter månadsskiftet maj/juni.

Tanglin startade år 2000 och har haft en genomsnittlig årlig avkastning om 7 procent. Avkastningen sedan start uppgår till 173 procent. Fondens avkastning har, i linje med bolagets målsättning, varit okorrelerad med utvecklingen på aktie- och räntemarknader och genererats till en tredjedel av aktiemarknadens risk. Fondens sämsta år var svagt negativt, -3 procent medan avkastningen det bästa året uppgick till 34 procent.

Bild: (c) HedgeNordic

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Leveraging Opportunities in Credit Markets

Stockholm (HedgeNordic) – After several years of successful bond investing through a private investment company, Nicolai Wenckheim launched an alternative investment fund in March...

ATP’s Response to Changing Equity-Bond Correlations

Stockholm (HedgeNordic) – In 2022, the usual negative correlation between equities and bonds, essential for the construction of diversified portfolios, disappeared. This rare anomaly,...

Evolution in Hedge Fund Investing with LGT Collaboration

Stockholm (HedgeNordic) – Since Peter Ragnarsson assumed the role of Head of Alternatives at PRI Pensionsgaranti in 2015, the Swedish pension insurer has significantly...

Borea Expands Sustainability Focus with New Hire

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has expanded its management team with the hiring of Iselin Ahmer Solberg as a corporate...

Schroders Strengthens Nordic Client Team

Stockholm (HedgeNordic) – Schroders is expanding its client relationship capabilities in the Nordics with the appointment of Ludvig Löfving as a Client Director. He...

The Lynx Constellation Is Brightening Up

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management made headlines in late 2019 with the launch of its pure-play machine learning strategy, Constellation, as a standalone...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -