Snart gratis med el!

Stockholm (HedgeNordic) –  Som de flesta nog märkt var maj en riktigt trist historia när det kom till vädret i Sverige och i resten av Norden var det inte speciellt mycket bättre. Samtidigt som det kom rekordmycket nederbörd på sina håll, var det också mycket kallare än normalt och det är ingen bra medicin för nordiska kraftpriserna på NasdaqOMX. Dels betyder mycket nederbörd att det redan stora energiöverskottet  i form av vatten och snö mot historisk normal som vi just nu har, blir ännu större. Dels innebär även kallt väder att vårfloden låter vänta på sig med risk att allt kommer på en gång när det väl släpper. Det bästa för en vattenkraftsproducent är att det blir en successiv och långsam avsmältning som går att hantera med liten påverkan på priset. Fram tills nu har låglandssnön i Sverige och Norge smält av som planerat, men här fanns det heller inte speciellt mycket att ta av. I Norge finns det dock mycket snö på hög höjd och det är den som marknaden nu väntar på.

Normalt sker transfereringen från snö till vatten de sista veckorna i maj, men nu ser det inte ut att kunna släppa på allvar förens i mitten på juni med kulmen i juli. Om allting kommer på en gång blir det konkurrens om att producera med en kollaps på spotprismarknaden som konsekvens. Senast det hände var sommaren 2012 och mycket tyder på att det skall upprepas närmaste vecko-/månader. Det är i alla fall vad marknaden har prisat in. Om ingen stor väderomläggning sker närmaste veckorna kommer stora mänger vatten alltså rinna till i dammarna i det kommande och mycket tyder på att vi kommer inleda sommaren med mycket god magasinsfyllnad. Detta innebär i sin tur också att känsligheten för ny nederbörd är stor och om vi också adderar en hel del vindkraft på detta som skall med i konkurrens, kan låga priser på spotmarknaden hålla i sig hela sommaren. Terminspriset på sommarleveransen föll närmare 20 procent under maj till historiskt låga 19.00 euro och första veckan i juni har priset rasat 25 procent till och just nu handlas priset på 14 euro!

Större delen av terminskurvan för nordisk kraft har dragits med nedåt i fallet vilket gör att man nu handlar marknaden en bra bit från de nivåer där vattenkraftsproducenterna  återtagit kontrollen och håller de 25-30 euro på spotmarknaden vi vant oss vid senaste åren. För att vi skall komma tillbaka dit krävs ett stabilt högtryck i 1-2 månader som betar av energiöverskottet på omkring 10 TWh som just nu råder.  Något som är fullt möjligt och vid något läge kommer att ske, även om ingenting i nuläget tyder på det. I ett längre perspektiv verkar det också som om senaste årets bearmarknad nu håller på att sätta avtryck. Vattenfall lämnade för en månad sedan besked om att man önskade stänga två reaktorer vid Ringhals och nu i början på Juni har E.on enligt Sveriges Television öppnat upp för att stänga ned två reaktorer vid Oskarshamn mot bakgrund av lönsamhetsproblematik. Och det är klart, med priset på 10 euro och överfulla vattenmagasin behövs inte kärnkraften, men problematiken som vi varit inne på tidigare är att det trots all utbyggnad av förnyelsebart som skett behövs baskraft i mer ansträngda fundamentala lägen och det kommer vi då att sakna om man lägger ned kärnkraften. Något som i sin öppnar upp för riktigt höga prisspikar om det vill sig illa.

 

Bild: (c) by Gerd Altmann—pixelio.de

Share.

About Author

Andreas Edlund är portföljförvaltare på Shepherd Energy AB och har 8 års erfarenhet som handlare, analytiker och portföljförvaltare i den nordiska elmarknaden. Shepherd Energy AB är en oberoende aktör och erbjuder kapitalförvaltning på den nordiska elmarknaden vid sidan av ett brett utbud av analystjänster.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.