Goldman Sachs listar hedgefondernas 50 favoritaktier

Göteborg (FinWire) – Goldman Sachs publicerade under torsdagen sin lista över de 50 populäraste aktierna hos förvaltare av hedgefonder. Sammanställningen uppdateras varje kvartal och har sedan 2001 presterat bättre än S&P 500 under två av tre kvartal, skriver Bloomberg.
Under innevarande år har den korg med de 50 populäraste aktierna dock presterat nio punkter sämre än S&P 500. En skillnad som innebär att korgen gått upp 3,8 procent jämfört med 3,9 procent för S&P 500.

Det mest populära innehavet är Actavis, följt av Apple och Facebook.

Bland de nya tilläggen till listan syns bland andra Netflix och Visa. Bland de aktier där hedgefondförvaltarna ser en kommande nedgång syns bland andra Caterpillar och Coca Cola.

Share.

About Author

Vi har en idé om att leverera nyheter inom komplementära områden till redan existerande nyhetstjänster. Områden dit tiden för de stora redaktionerna helt enkelt inte räcker till för att bevaka. Vår första tjänst är inriktad mot småbolag. Bolag som idag saknar nödvändig journalistisk bevakning. Vi skriver om bolag dit journalistens telefon aldrig ringer och aktieägarens intresse inte tillgodoses.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.