- Advertisement -
- Advertisement -

Europeiska aktiefonder misslyckades att slå index

- Advertisement -

Göteborg (FinWire) – I en nyligen släppt rapport framstår aktivt förvaltade fonder från europeiska fondbolag som klart sämre än passivt förvaltade, vilket späder på debatten kring aktiva kontra passiva fonder.

I rapporten S&P Indices Versus Active Funds (SPIVA) Europe för 2014 framgår det att 83 procent av de aktivt förvaltade fonderna som investerar i europeiska aktier var sämre än jämförelseindexet S&P Europe 350. Under den senaste femårsperioden har 81,5 procent av fonderna presterat sämre än jämförelseindex.

Samtidigt var europeiska fonder som investerar i USA hela 94 procent sämre än jämförelseindex S&P 500. Under den senaste femårsperioden har hela 98,5 procent av fonderna fått stryk av index.

Enligt SPIVA framställer aktivt förvaltade fonder sig ofta som vinnare vid volatila marknadstillstånd. Det borde ha lett till att aktiva förvaltare kunde dra nytta av skicklighet inom “stock picking” under året, men så var alltså inte fallet. I stället tycks en klar majoritet av fondförvaltarna ha varit delvis felpositionerade under det gångna året.

För globalfonder presterade 90 procent sämre än jämförelseindex och för fonder som placerar på tillväxtmarknader fick 76 procent se sig slagna av index.

Bild: (c) swissmacky—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

FinWire
FinWirehttp://www.finwire.se
Vi har en idé om att leverera nyheter inom komplementära områden till redan existerande nyhetstjänster. Områden dit tiden för de stora redaktionerna helt enkelt inte räcker till för att bevaka. Vår första tjänst är inriktad mot småbolag. Bolag som idag saknar nödvändig journalistisk bevakning. Vi skriver om bolag dit journalistens telefon aldrig ringer och aktieägarens intresse inte tillgodoses.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -