Europeiska aktiefonder misslyckades att slå index

Göteborg (FinWire) – I en nyligen släppt rapport framstår aktivt förvaltade fonder från europeiska fondbolag som klart sämre än passivt förvaltade, vilket späder på debatten kring aktiva kontra passiva fonder.

I rapporten S&P Indices Versus Active Funds (SPIVA) Europe för 2014 framgår det att 83 procent av de aktivt förvaltade fonderna som investerar i europeiska aktier var sämre än jämförelseindexet S&P Europe 350. Under den senaste femårsperioden har 81,5 procent av fonderna presterat sämre än jämförelseindex.

Samtidigt var europeiska fonder som investerar i USA hela 94 procent sämre än jämförelseindex S&P 500. Under den senaste femårsperioden har hela 98,5 procent av fonderna fått stryk av index.

Enligt SPIVA framställer aktivt förvaltade fonder sig ofta som vinnare vid volatila marknadstillstånd. Det borde ha lett till att aktiva förvaltare kunde dra nytta av skicklighet inom “stock picking” under året, men så var alltså inte fallet. I stället tycks en klar majoritet av fondförvaltarna ha varit delvis felpositionerade under det gångna året.

För globalfonder presterade 90 procent sämre än jämförelseindex och för fonder som placerar på tillväxtmarknader fick 76 procent se sig slagna av index.

Bild: (c) swissmacky—shutterstock.com

Share.

About Author

Vi har en idé om att leverera nyheter inom komplementära områden till redan existerande nyhetstjänster. Områden dit tiden för de stora redaktionerna helt enkelt inte räcker till för att bevaka. Vår första tjänst är inriktad mot småbolag. Bolag som idag saknar nödvändig journalistisk bevakning. Vi skriver om bolag dit journalistens telefon aldrig ringer och aktieägarens intresse inte tillgodoses.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.