Aktiva fonder i USA något bättre än indexfonder under april

Göteborg (FinWire) – Under april månad gick de fonder som uppger att de är aktivt förvaltade upp något mer än de fonder som följer olika index. Båda kategorierna slog även det amerikanska S&P 500, uppger MarketWatch.

Under april steg aktivt förvaltade fonder med 2,25 procent, inklusive utdelningar och efter dragna avgifter. De fonder som följer olika index steg i snitt med 2,2 procent under april, inklusive utdelningar och efter att avgifter dragits.

Det innebär att båda kategorier slog det amerikanska S&P 500 index som under april steg 1,9 procent. Kanske är det ett tecken på att aktivt förvaltade fonder är på väg tillbaka efter att de ända sedan finanskrisen kämpat för att leverera avkastning utöver index.