CTA

Fortsatta uppgångar för nordiska CTAs under första kvartalet

Stockholm (HedgeNordic) – Efter ett urstarkt fjolår fortsatte systematiska kvantfonder, även kallade CTAs, att övertyga under det första kvartalet 2015. NHX Managed Futures slutade kvartalet upp 4,5 procent, framförallt drivet av trendföljande strategier.

Januari var den enskilt starkaste månaden där trender i aktier, räntor och valutor eldade på avkastningen. Trendföljande strategier avkastade i genomsnitt 8,6 procent under månaden vilket kan urskiljas i nedanstående tabell. Totalt blev avkastningen för nordiska CTAs (NHX CTA) 3,9 procent i januari och förklarar således mycket av kvartalets uppgång.

Sett över individuella förvaltarnamn var det överlag positivt med undantag för Ålandsbanken Commodity Fund som noterade en nedgång på 8,8 procent under kvartalet. Även den kortsiktiga förvaltaren Romanesco och det valutafokuserade programmet IPM Systematic Currency hade svårt att följa med i den breda uppgången.

Tabell 1. NHX Managed Futures & CTA, avkastning kvartal 1 – 2015

tabell1
Tabell 1. Översikt avkastning Nordiska CTAs under det första kvartalet 2015. Källa: HedgeNordic, BarclayHedge och Newedge.

*Volatiliteten beräknad på ett rullande 24-månaders fönster

En riskjusterad jämförelse, där alla nordiska CTAs åsatts en volatilitet på 10,2 procent, visar på att kvartalet var starkt överlag med särskilt goda resultat för fonderna SEB AS och SEB AS Opportunistic samt Estlander Global Markets. Graf 1 nedan sammanfattar den riskjusterade avkastningen under kvartalet i fallande ordning.

Tabell 2. NHX Managed Futures & CTA, avkastning kvartal 1 – 2015 (riskjusterad)

tabell2

Tabell 2. Riskjusterad översikt av nordiska CTAs avkastning under det första kvartalet 2015. Källa: Egen beräkning baserad på data från HedgeNordic, BarclayHedge och Newedge

*Samtliga program och jämförelseindex justerade till de Nordiska CTA-förvaltarnas genomsnittliga volatilitet (10.2%).

Graf 1. Avkastning nordiska CTAs – kvartal 1 2015 (riskjusterad)

graf1

Hedgenordic_CTA_Report_2015_728x90_v1

Bild (c) isak55—shutterstock.com

Share.

About Author

Jonathan Furelid is editor and hedge fund analyst at HedgeNordic. Having a background allocating institutional portfolios of systematic strategies at CTA-specialist RPM Risk & Portfolio Management, Mr. Furelid’s focus areas include sytematic macro and CTAs. Jonathan can be reached at: jonathan@hedgenordic.com

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.