Taiga begränsar nya insättningar i fonden

Stockholm (HedgeNordic) – Som en följd av ett kraftigt ökat intresse och ett stort inflöde av nytt kapital har styrelsen i Taiga Investment Funds plc beslutat att begränsa insättningar i fonden Taiga.

Alltsedan fondens start har bolaget deklarerat att det finns en kapacitetsbegränsning för strategin i storleksordningen 2 miljarder NOK. Kapital under förvaltning uppgår för närvarande till 1,2 miljarder NOK vilket innebär en fördubbling under det senaste året.

För att behålla den starka resultatutvecklingen och leverera på utsatta avkastningsmål säger sig förvaltaren vilja kontrollera tillväxten av förvaltat kapital mot kapacitetstaket. Detta medför att man inte accepterar nya insättningar per nästa handelsdag som är 1 april 2015 och att man ämnar begränsa aggregerade framtida månatliga insättningar till 50 miljoner NOK. Begränsningen gäller tills vidare, insättningar som redan mottagits kommer accepteras till fullo.

Fonden Taiga är av Nordic Hedge Award nominerad i kategorierna “Best Nordic Equity Hedge Fund 2014” samt “Best Nordic Hedge Fund“. Nordic Hedge Award äger rum den 22 april 2015 i Stockholm.

Bild: (c) spectrumblue—shutterstock.com
Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.