- Advertisement -
- Advertisement -

Starkt februari för hedgefonder

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Enligt FoHF förvaltaren FRM’s marknadsrapport “Early View” var februari månad stark för hedgefonder. Man oroas däremot över den uppgång som varit i så kallade “beta trades” och uppmanar investerare att reducera portföljrisker givet osäkerhet om Federal Reserves framtida räntehöjningar och ett överhängande deflationshot.

Enligt FRM var hedgefonder överlag positiva under februari med undantag för Managed Futures. Diskretionära makrofonder var särskilt starka då många av deras råvarurelaterade teman genererade positiv avkastning under månaden.

Riskfyllda tillgångar hade en stark månad vilket gynnade såväl equity long/short strategier som kreditstrategier. Event driven strategier hade också en mycket positiv månad.

Managed Futures strategier vände marginellt ned efter den senaste tidens mycket starka avkastning som ett resultat av kort exponering mot olja och långa positioner i räntor. Denna positionering reducerades något under månaden men positionernas riktning består.

 

Bild: (c) isak55—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Cleaves Navigates Red Sea Disruptions

Stockholm (HedgeNordic) – Since the onset of the latest Israel-Hamas conflict in October last year, attacks by Houthi rebels in Yemen targeting cargo ships...

RFP: Irish Investor Seeks UCITS-Compliant Commodities Fund

Stockholm (HedgeNordic) – An Irish institutional investor is seeking to invest between €25 to €50 million a commodities fund for its fund of funds....

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -