- Advertisement -
- Advertisement -

Det våras för alternativa investeringar

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Den senaste utgåvan av Preqins undersökning över investerares syn på alternativa tillgångar andas onekligen optimism. Analysen bygger på djupintervjuer av 440 institutionella investerare från olika delar av världen. Hela 60 % av de tillfrågade tror att hedgefonder kommer att leverera högre avkastning i år än de blygsamma 3,78 % som de åstadkommit under 2014. Ännu fler, hela 80 % av deltagarna i undersökningen, tror att hedgefonders totala tillgångar kommer att öka i värde till följd av fortsatta inflöden under det närmaste året.

Motiveringen bakom den överlag positiva synen på alternativa investeringar framöver är först och främst deltagarnas ganska eniga åsikt om de traditionella tillgångsklassernas försämrade framtidsutsikter. Senaste årens starka utveckling av såväl aktier som räntor kan inte fortsätta för evigt, anser de intervjuade investerarna. Dessutom påpekar många av dem att ett antal tydliga teman har vuxit fram på sistone vilket innebär ökade möjligheter för hedgefonder att lyckas framöver.

Enligt Preqins rapport planerar 26 % av de tillfrågade att öka sin allokering till hedgefonder under 2015 medan 58 % har för avsikt att bibehålla sin nuvarande exponering. Detta kommer som ytterligare en signal i linje med den nyligen publicerade årliga undersökningen av alternativa investeringar som Deutsche Bank genomfört för trettonde året i rad. Enligt deras prognos förväntas hedgefonders samlade förmögenhet passera tre trillioner dollar innan årets slut och öka därmed med hela 7 %.

En intressant aspekt av Preqins undersökning är att det råder någorlunda eniga åsikter mellan hedgefondförvaltare och investerare vad gäller vilka strategier de förväntar sig mest av under 2015. Förvaltarna föredrar makrostrategier (24 %), aktiestrategier (23 %) och event-driven strategier (18 %). Det är samma tre kategorier som ligger högst upp även på investerarnas lista, dock inte riktigt i samma ordning. Deras preferens för long/kort aktiestrategier är väldigt tydlig (49 %), följd av makro (27 %) och event-driven (22 %). En strategi som verkar tappa något i popularitet däremot, trots bra performance under 2014, är kreditrelaterade hedgefonder. Många rådgivare bibehåller dock sin positiva inställning till krediter.

En intressant fondkategori som verkar vara på uppgång enligt årets undersökning är aktivisthedgefonder. Intresset bland investerare för dessa kvasi-PE fonder ökar och går hand i hand med bättre förståelse för strategins långsiktighet och därmed förmåga att gynnas av den inbyggda likviditetspremien. Strategin är förstås tillgänglig enbart för långsiktiga institutionella investerare och det finns viss oro för att dess popularitet skapar risker och minskar den potentiella avkastningen.

Trots de överlag optimistiska förväntningarna vad gäller hedgefondindustrin som speglas i Preqins undersökning, kan man utläsa i rapporten att allt inte är frid och fröjd. Efterdyningarna av CalPERs och PFZWs beslut att avveckla sina hedgefondportföljer är kännbara och många investerare funderar på allvar kring kategorins existensberättigande. Hedgefonders avgifter och transparens är fortfarande viktiga frågor för investerare som upplever att utvecklingen på båda områden sker inte tillräckligt snabbt.

Bild: (c) SergeyIT—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Julia Axelsson
Julia Axelsson
Julia Axelsson is head of manager selection and a member of the asset allocation team at the Swedish branch of Alandsbanken. She is responsible for sourcing investment ideas through analyzing a broad range of externally managed products, including both long-only and alternative strategies. She is co-managing several of Alandsbanken’s discretionary balanced mandates and funds. Julia has more than ten years of investment experience managing balanced portfolios and fund-of-funds, previously at Kaupthing Bank and Nordea Investment Management. She holds a Master’s degree from Sofia University and has completed further studies at Stockholm University and Stockholm School of Economics. Julia is a Chartered alternative investments analyst (CAIASM). Since February 2015 Julia acts as senior hedge fund analyst for HedgeNordic.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -