- Advertisement -
- Advertisement -

Rhenman & Partners: Botemedlet mot dålig avkastning?

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

London (HedgeNordic) – Det haglar priser över Rhenman & Partners, en förvaltare med fokus på hälso- och sjukvårdssekorn. Det är föga förvånande då Rhenman Healthcare Equity Long/Short fonden återigen haft ett enastående år med en avkastning på över 43% under 2014 och en årlig genomsnittsavkastning på 27% sedan starten 2009. Det senaste vunna priset var på EuroHedge Awards 2014 i London där man vann i kategorin ’Global Equity below $500m’.

Vad ligger då bakom succén? Henrik Rhenman menar att det är bl.a fokus och erfarenhet. ”Men det som kanske skiljer oss mest från konkurrenter är att vi har ett vetenskapligt råd som är ett väldigt viktigt redskap i vår förvaltning.”

Rådet består av 7-8 utomstående, oberoende forskare och specialister med över 30 års individuell erfarenhet inom hälso och-sjukvårdssektorn, vilket ökar Rhenman-teamets förståelse för vetenskapen bakom nya produkter, kliniska försök och användningsområden men ger även ökad kunskap om bolagen och marknadstrender inom sektorn och stöder den fundamentala inställning som fonden använder sig av. Man har löpande kontakt med rådet vilket hjälper förvaltarna att bl.a sålla bland bolagen.

Rhenmans personliga erfarenhet inom sektorn, både från Carnegie och SEB, ligger till grund för fonden, som investerar i läkemedel, bio- och medicinteknik samt vård, och med sina drygt 20 år inom branschen är det uppenbart att han kan sin sak.

Han säger också att en annan väsentlig skillnad är att man faktiskt vågar investera ordentligt efter sin övertygelse. ”De flesta har en ’market neutral policy’ och jag ser det som hög grad av dumhet när det finns stora risk och rewardmöjligheter. Man måste ta risk när man kan, till ett rimligt pris naturligtvis, och det gör vi och går därmed vår egen väg” säger Henrik Rhenman.

Han har också en övertygelse om sektorns potential trots att många ser den som oförutsägbar och svår. ”Jag är övertygad om att den här sektorn kommer att vara den bästa de närmaste 20 åren eftersom den kommer att växa snabbare än BNP och sektorn har ständigt gått bättre än världsindex de senaste 20 åren,” förklarar han. MSCI Healthcare har sedan starten 1995 slagit MSCI World med hela 461% enligt data från Blomberg.

Fonden investerar huvudsakligen i kassaflödespositiva företag och diversifierar innehaven mellan små-, medel- och storbolag. Bolagen man investerar i har även en geografisk spridning globalt för att minska volatiliteten. Fonden är inte marknadsneutral utan har en long bias, med ca 160 innehav men där majoriteten av dessa bara motsvarar 1% av NAV. Man investerar i mellan 60-80 kärninnehav av ett investeringsuniversum på cirka 500 bolag. Fondens nettoexponering i genomsnitt ligger på 119% lång och 17% kort.

Mars och April 2014 var de enda två månaderna fonden hade negativ avkastning under 2014 medan Augusti och Oktober var upp över 7%. Den negativa avkastningen på våren var ett resultat av att hela biotechsektorn backade. Företagsspecifika nyheter samt makroelement påverkade sektorn negativt under dessa månader som trots detta gick bättre än världsindex 2014 totalt.

Den långsiktiga målavkastningen är 12% per år men Rhenman menar att genom att man vågar investera efter sin övertygelse nöjer man sig inte alltid med det. Under rekordåret 2013 avkastade fonden hela 55% då sektorn gick över förväntan bra. ”Vi har hög exponering mot aktiemarknaden eftersom förutsättningarna varit exceptionella”, säger han och tillägger att han fortsättningsvis tror på ett par bra år eftersom sektorn fortfarande inte nått normal värdering, i ett historiskt perspektiv, trots stadig uppgång sedan 2009.

Henrik Rhenman tror att sektorn kommer att fortsätta att leverera och ser inga problem med att även under 2015 kunna uppnå avkastningmålet på 12%.

I sitt senaste månadsbrev säger man att det är troligt att världsekonomin överraskar positivt under året vilket gör en sektorrotation sannolik där cykliska aktier går bättre än t.ex hälso- och sjukvårdssektorn som kan uppfattas som mer defensiv, trots hög tillväxt.

”Fundamenta är fortsatt starka och vi gör den centrala bedömningen att världsmarknadstillväxten för läkemedel kommer att vara högre även under 2015 än vad som ligger i de flesta bedömares prognoser”, säger man i månadsbrevet.

Henrik Rhenman tror att fondens exponeringsnivå kommer att bli lägre de närmaste åren men ser fram emot det även om det blir svårare att nå samma rekordhöga avkastningnivåer som man haft de senaste två åren. ”Marknaden och sektorn är undervärderad och samtidigt sker det hela tiden nya innovationer och nya marknader som Kina, Indien och andra tillväxtmarknader blir allt mer interssanta”, säger han.

Ämnen som ofta kommer upp inom hedgefondindustrin är avgifter. Rhenman & Partners tar ut en förvaltningsavgift på mellan 0.75% och 1.5% beroende på andelsklass och en avkastningsrelaterad avgift på mellan 10-20% återigen beroende på andelsklass. Henrik Rhenman menar att man får det man betalar för. ”Jag skulle gissa att 9 av 10 kunder är rätt nöjda med oss. Visst kanske det finns kunder som skulle investerat med oss men tycker att vi är för dyra, så är det alltid,” säger han.

Kunderna har dock fortsatt att komma där 55% är institutionella investerare och resten retail med en geografisk fördelning på 60% från Sverige och resten Europa. Intresset fortsätter och idag har Rhenman Healthcare Equity Long/Short fonden Euro 420 miljoner i kapital från att ha haft ca Euro 40 miljoner 2012.

Rhenman & Partners kommer göra en ’soft close’, där man stänger för nya kunder, när man nått Euro500 miljoner, vilket man tror är sannolikt under 2015. När man når Euro1 miljard gör man en ’hard close’ då fonden stängs helt.

Förutom avgifter är tranparens och kapacitet andra frågor som ofta kommer upp i hedgefondsammanhang.

Henrik Rhenman menar att transparens är en självklarhet och man följer trenden och kundernas krav. Rhenman& Partners har även öppna möten varje månad där vem som helst kan komma, även om man inte investerat i fonden. Investeringsteamet gör även en förvaltarintervju på webben varje månad på både svenska och engelska.

Henrik Rhenman har erfarenhet från bl.a Carnegie med förvaltning av större fonder och är inte orolig över likviditeten även om fonden skulle nå sitt max. ”Vi diskuterar naturligtvis hela tiden vad det skulle innebära om fonden når max. Behöver vi anställa fler, skapa nya fondvillkor etc. men vårt sätt att förvalta pengar kommer att vara densamma och det är därför vi har satt en gräns på Euro 1 miljard”, avslutar han.

En mycket större fond kanske skulle tvinga Rhenman att frångå sin vinnande strategi, vilket nog är en för stor risk, även för Rhenman.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Latest Articles

How to Make Sure Your Hedge Fund Portfolio Will Disappoint

Stockholm (HedgeNordic) – Investors typically invest in hedge funds for diversification, uncorrelated returns, and ideally, attractive returns. However, the hedge fund industry has evolved...

New High in Hedge Fund Assets

Stockholm (HedgeNordic) – The global hedge fund industry’s assets continued their upward trajectory for the seventh consecutive quarter, surpassing the previous high of $4.3...

Leadership Changes at AMF

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish occupational pension fund AMF is set for a leadership change, appointing its head of asset management, Tomas Flodén, as the...

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -