- Advertisement -
- Advertisement -

2014 Nordic Hedge Award – Att välja ut vinnarna

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Till skillnad från många andra priser inom den finansiella industrin, har Nordic Hedge Award sedan starten 2012 alltid satt en ära i att välja ut de bästa nordiska hedgefonderna inom respektive kategori i form av en trestegsprocess.

Kvalificerande urvalsgrupp

För att en förvaltare och en fond ska kunna bli kvalificerad, måste den vara listad på Nordic Hedge Index (NHX). Det kräver av förvaltarna att de uppfyller vissa kriterier för att passa inom den definierade urvalskategorin av nordiska hedgefonder, samt göra relevanta dokument och avkastningsuppgifter tillgängliga (prospekt, KIID…). Förutom att vara listad på NHX måste fonderna uppfylla ytterligare kriterier för att kvalificera sig, så som minimibelopp under förvaltning (25 MUSD – mjukt kriterium) och en avkastningshistorik på minst 18 månader (hårt).

Kvantitativ rangordning – “The Shortlist”

Fonder som är kvalificerad för Nordic Hedge Award genomgår en kvantitativ genomgång och rangordning. Modellen för denna procedur, som utvecklats gemensamt av HedgeNordic och Handelshögskolan i Stockholm, tar med ett flertal av en fonds kort- och långsiktiga nyckeltal (riskjusterat) i absoluta tal och relativ avkastning, i beaktande. Vissa specifika faktorer kan vara både över- och underviktade i beräkningarna. (T.ex. kan Sharpe-kvoten för ett enskilt år ha en högre eller lägre viktning än den absoluta avkastningen för en fond.)

Resultaten av dessa beräkningar översätts sedan till ett poängsystem. De fem fonder med högst poäng i respektive kategori blir den shortlist av fonder som nomineras till Nordic Hedge Award och slutligen bedöms av juryn.

De fonder som nominerats till 2014 Nordic Hedge Award kan ses här: Nomineringar.

Kvalitativ bedömning         

Till skillnad från andra priser inom industrin avgörs inte Nordic Hedge Award enbart baserat på bäst avkastning. För att också kunna fånga upp beståndsdelar hos en fond och en förvaltare, som är svåra att utvärdera i en modell, har arrangörerna introducerat en professionell jury i urvalsprocessen. Juryn ska också ta mjuka faktorer i beaktande och avgöra den slutgiltiga rangordningen av fonderna genom den poäng respektive jurymedlem ger.

AllSponsors_HedgeBrev540x90_2014

Jurymedlemmarna får ta del av listan över de fem bästa fonderna inom respektive kategori. Fondernas poäng eller inbördes rangordning avslöjas inte för jurymedlemmarna, för att undvika all eventuell påverkan. Respektive jurymedlem bedömer sedan respektive fond och ger sin poäng helt utifrån en individuell bedömning (kvalitativ bedöming). Även om jurymedlemmarna är fria och opåverkade att åsätta sina poäng helt efter egen bedöming, försöker HedgeNordic, i egenskap av organisatör av Nordic Hedge Award, föreslå ledamöterna att ta hänsyn till faktorer som inte fångas upp i den kvantitativa rangordningen och som snarare är mjuka faktorer, så som organisatoriska och administrativ faktorer, avgifter, förvaltarnas rykte, förmåga att ta in nytt kapital, transparens, gott uppförande inom försäljning och marknadsföring, etc..

Jurymedlemmar för 2014 Nordic Hedge Award är: Magnus Jahnke (portföljförvaltare, Lancelot Asset Management), Wollert Hvide (Managing Director, Sector Asset Management), Julia Axelsson (CAIA), Peter Ragnarsson (portföljförvaltare, externa mandat, AP3), Jauri Häkkä (Executive Director Alternatives & Manager Selection, Nordea).

Så snart HedgeNordic har erhållit alla poäng från de individuella jurymedlemmarna påbörjas beräkningen enligt följande procedur: liksom inom vissa sporter så bortser man från den högsta och den lägsta poängen bland de sex betygen från jurymedlemmarna vid den fortsatta beräkningen. De återstående fyra poängen normaliseras och adderas sedan till den poäng respektive fond fick vid den initiala kvantitativa bedömningen. Det kombinerade resultatet av den kvalitativa bedömningen från juryn och den initiala kvantitativa bedömningen, blir sedan den totala poängen för respektive fond och rangordningen utgör det slutgiltiga resultatet och vinnarna av Nordic Hedge Award. De kvalitativa och kvantitativa poängen likaviktas. De tre högst rankade fonderna inom respektive kategori kommer att belönas den 22 april i Stockholm.

 

Bild: (c) Alex-Mit—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Kamran Ghalitschi
Kamran Ghalitschi
Kamran has been working in the financial industry since 1994 and has specialized on client relations and marketing. Having worked with retail clients in asset management and brokerage the first ten years of his career for major European banks, he joined a CTA / Managed Futures fund with 1,5 Billion USD under management where he was responsible for sales, client relations and operations in the BeNeLux and Nordic countries. Kamran joined a multi-family office managing their own fund of hedgefunds with 400 million USD AuM in 2009. Kamran has worked and lived in Vienna, Frankfurt, Amsterdam and Stockholm. Born in 1974, Kamran today again lives in Vienna, Austria.

Latest Articles

The Value of Short Selling for Symmetry

Stockholm (HedgeNordic) – Stock-picking hedge fund Symmetry Invest has achieved a net-of-fees annualized return of 18 percent since its inception just over 11 years...

Month in Review – June 2024

Stockholm (HedgeNordic) – Despite June marking the end of a long streak of consecutive positive months, the Nordic hedge fund industry still achieved its...

New Equity Managers Join Borea to Bolster Fund Offerings

Stockholm (HedgeNordic) – Following the acquisition of a majority stake by Frendegruppen – a consortium of Norwegian independent banks, Borea Asset Management is strengthening...

Obligo Raises Final €75 Million for PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Obigo Investment Management has announced the final close of its infrastructure-oriented private equity fund, Obligo Nordic Climate Impact Fund (ONCIF), raising...

RFP: Irish Investor in Search of Tail Risk Mitigation

Stockholm (HedgeNordic) – An Irish institutional investor seeks an overlay manager or managed options strategies to mitigate tail risk in its €2.5 billion fund-of-funds...

Cevian on Buying Spree, Discloses 5% Stake in Smith & Nephew

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has disclosed a five percent stake in UK medical device manufacturer Smith & Nephew, signaling intentions...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -