Viss återhämtning för Brummer i november

Stockholm (HedgeNordic) – Brummer & Partners fonder visade upp positiva avkastningssiffror på övergripande nivå i november, men det är fortfarande en tämligen blandad kompott och man räddades av i princip en fond.

Att 2014 har varit ett stökigt år för hedgefondindustrin har vi på HedgeNordic rapporterat om tidigare och november har inte varit något undantag. Det syns även bland Brummers fonder, som visar upp en tämligen mixad bild bland sina singelstrategier.

Förra månadens rysare var makrofonden Canosa, som föll massivt under första halvan av oktober. I november lyckades man ta tillbaka lite förlorad mark och steg +2,2%, men är fortfarande ner -5,9% för helåret 2014.

Teknologifonden Manticore har fortfarande motvind och tappade -2,8% under månaden och ligger därmed på -12,3% för året. Frågan är hur länge man kan leva på sina historiskt fina resultat, om man inte lyckas bryta den negativa trenden tämligen snart…

Nektar slutade på +/-0% i november och gör därmed ett mediokert år (2014: +1,1%). Man har haft märkbart svårt att tjäna pengar och den trenden verkar inte ha ändrats. Även kreditfonden Observatory steg marginellt, +0,4%, men har dock ett något bättre helår (+4,1%).

Det senaste nytillskottet, asienförvaltaren MNJ, steg 0,5% i oktober (2014: +1,5%), medan ursprungsfonden Zenit föll tillbaka -1,9% (2014: -1,1%).

Den fond som räddar resultatet för de sammanvägda Brummer-fonderna under november är trendföljande Lynx som rusade med hela +10% under månaden, vilket lyfter det redan goda helårsresultatet till +26% (!). Lynx har under en tid haft det motigt till följd av att gamla samband sattes ur spel på grund av centralbankers agerande m.m., men bevisar återigen att tiden efter dessa sämre perioder brukar uppvisa kraftiga uppgångsfaser.

Brummer Multi-Strategy, som är kombinationen av samtliga singelstrategier, steg med 1,3% under november. Det ackumulerade resultatet blir därmed +1,5% efter 11 månader – ett tämligen svagt år jämfört med historiska snittet.

Relative Value-fonden Carve steg +0,6% (2014: +8,6%). Carve ingår inte i Brummer Multi-Strategy.

 

Fond Datum Månadsavkastning Årsavkastning
Brummer Multi-Strategy 2014-11-28 +1,3 % est. +1,5 % est.
Brummer Multi-Strategy 2xL 2014-11-28 +2,5 % est. +0,6 % est.
Canosa 2014-11-28 +2,2 % est. -5,9 % est.
Carve 2 2014-11-28 +0,6 % est. +8,6 % est.
Lynx 2014-11-28 +9,9 % est. +26,0 % est.
Manticore 2014-11-28 -2,8 % est. -12,3 % est.
MNJ* 2014-11-28 +0,5 % est. +1,5 % est.
Nektar 2014-11-28 0,0 % est. +1,1 % est.
Observatory 2014-11-28 +0,4 % est. +4,1 % est.
Zenit 2014-11-28 -1,9 % est. -1,1 % est.

Källa: Brummer & Partners

 Bild: (c) Drazen—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.