Pensionsförvaltare söker alternativa investeringar

Stockholm (HedgeNordic) –  En rapport från Aberdeen Asset Management konfirmerar det ökande intresset för alternativa investeringar. Av de pensionsförvaltare som inkluderas i undersökningen hade 82 procent exponering mot fastigheter, 53 procent mot hedgefonder eller andra alfa-sökande strategier, 47 procent mot private equity och 46 mot infrastruktur. Det meddelar Aberdeen Asset Management i ett pressmeddelande idag.

Av rapporten framgår att investeringarna i alternativa placeringar kommer att öka under de kommande åren. Det huvudsakliga skälet för 65 procent av förvaltarna var att investera i tillgångsslag som är okorrelerade med aktier. Majoriteten av förvaltarna uppgav samtidigt att investeringsrådgivare spelade en viktig roll i utformandet av alternativa strategier och en stor andel efterlyste mer support och guidning i detta arbete.
”Undersökningen visar att pensionsförvaltare är öppna för alternativa investeringar men att de skulle dra nytta av mer information, utbildning och support på området. Utmaningen för förvaltare av alternativa investeringar är att nå ut med den information som kunderna efterfrågar och samtidigt leverera bra avkastning,” sa Andrew McCaffery, Global Head of Alternatives på Aberdeen Asset Management.
Bild: (c) kentoh—shutterstock.com
Share.

About Author

Moa Långbergs är frilansjournalist med inriktning på ekonomi och näringsliv samt riskansvarig på AIF-förvaltaren Pandium Capital. Hon har tidigare jobbat på East Capital och på säkerhetsföretaget Vesper Group. Moa har en magisterexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.