Elmarknaden väntar sig en grön jul

Stockholm (HedgeNordic) – Oktober var en riktigt nederbördsrik månad i Norden där djupa lågtryck från väster kunde rida in på ett högtryck över norra Centraleuropa. Omräknat till energi kom det nästan 35 procent mer nederbörd än normalt i Sverige/Norge vilket gjorde att energiunderskottet i Norden som ackumulerats tidigare under året snabbt förbättrades till ett läge närmare normalen. Samtidigt var det riktigt milt under månadens andra hälft och det gjorde att tillrinningen till de södra vattenmagasinen i Norge tilltog rejält då det tillika med nytt regn också blev snösmältning från den nederbörd som kommit tidigare på högre höjd.

I vanlig ordning innebär stora nederbördsmängder på kort tid att vattenkraftsproducenterna hamnar i en konkurrenssituation som snabbt sänker spotpriset och med förra vintern i färskt minne, då milt och nederbördsrikt väder gav riktigt låg elpris hela vintern, var aktörerna på terminsmarknaden nu inte sena med att prisa in ett liknande scenario igen. Q1-15 terminen på NasdaqOMX föll i detta som lägst ned till 31.70 euro efter att ha startat månaden kring 36-37 euro och terminen för november månads leverans föll från 35 ned till 28 euro.

När proppen fullständigt går ur marknaden sker förstås överskjutningar då aktörer tvingas stoppa ur sig och att redan i oktober handla bort all premie för en eventuell kall och torr vinter var lite överilat och de sista dagarna i månaden fick vi se en skarp rekyl uppåt.

Detta när ett högtryck såg ut att kunna växa in över Norden som i sin tur skulle kunna stabilisera tillrinningen. Kontrakten längre ut på terminskurvan för leverans från År-16 och framåt, som i stor utsträckning prissätts efter marginalkostnaden för produktion med kolkraft, höll emot bättre i nedgången då priset på utsläppsrätter steg med nästan 1 euro på förväntningar om att EU skall genomföra omfattande ändringar i handelssystemet. Detta i syfte att komma till rätta med det  strukturella överskottet som finns kvar från perioden innan 2007.

 

Bild: (c) ollyy—shutterstock.com

Share.

About Author

Andreas Edlund är portföljförvaltare på Shepherd Energy AB och har 8 års erfarenhet som handlare, analytiker och portföljförvaltare i den nordiska elmarknaden. Shepherd Energy AB är en oberoende aktör och erbjuder kapitalförvaltning på den nordiska elmarknaden vid sidan av ett brett utbud av analystjänster.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.