- Advertisement -
- Advertisement -

Catella ser möjligheter i räntor

- Advertisement -

Stockhokm (HedgeNordic) – Måndagen den 24 november var första handelsdag för Catellas nya räntefond Catella Credit Opportunity. Förvaltare är Magnus Nilsson och Fredrik Tauson som även förvaltar Catellas två andra räntefonder Catella Avkastningsfond och Catella Nordic Corporate Bond Flex. Fonden är dagligt handlad och i dagsläget har den 220 miljoner kronor i förvaltat kapital. Totalt förvaltar Magnus Nilsson och Fredrik Tauson därmed cirka 18 miljarder i Catellas tre räntefonder.

– Vi ser den här fonden som ett komplement till vårt övriga utbud på räntesidan. Den har ett bredare mandat än en traditionell räntefond och är relativt ny i sitt slag på den svenska marknaden. Den förväntade avkastningen är mellan sex och åtta procent på ett år och med det följer en något högre risk än våra andra räntefonder, säger Magnus Nilsson till Hedge Nordic.

Fonden har inget index utan är absolutavkastande och kommer att investera i alla sorters räntebärande instrument och i obligationer med både hög och låg kreditkvalitet. Via derivatmarknaden kommer kapitalet skyddas mot de två primära riskerna, ränterisk och kreditrisk. All valutaexponering hedgas tillbaka till basvalutan svenska kronor. Man rekommenderar en placeringshorisont runt tre till fyra år.

Magnus Nilsson och Fredrik Tauson

– Vi tror att marknadsräntorna kommer fortsätta att vara låga hela 2015 och en bra bit in i 2016. Problemen för investerare att hitta alternativa investeringar som ger god avkastning kommer därför att kvarstå. Det har varit ett massivt utflöde från traditionella räntefonder till företagsobligationsfonder. Möjligheterna till god avkastning är helt enkelt för små i många räntefonder då mandaten är alltför snäva och det är ett av skälen till att vi startar den här fonden, säger Fredrik Tauson.

Fredrik Tauson uppger att det går att hitta en hel del obligationer som avkastar mellan 8 – 12 procent i dagsläget. Minst hälften av fonden kommer att vara investerad i nordiska tillgångar medan den andra hälften placeras framförallt i Europa.

– Vi har mandat att placera i alla marknader egentligen men kommer att hålla oss mestadels till de nordiska och europeiska marknaderna. Det är helt enkelt de marknader vi känner till bäst och därför har störst möjligheter på, säger Fredrik Tauson.

I dagsläget är de enskilda innehaven i den nya fonden inte mycket mer än tio miljoner och likviditetsaspekten är därför inget problem. Först när fonden växt till en storlek kring två miljarder kommer likviditetsrisken att öka något i takt med att innehaven blir större. Innehav i preferensaktier kan uppgå till högst 30 procent av fonden.

– De preferensaktier som är intressanta är framförallt de som påminner om fixed income-innehav. Vi strävar efter att hitta papper som ger runt sex procent i yield från bolag med hyfsat förutsägbara kassaflöden, typiskt sett fastighetsbolag. Vi vill undvika preferensaktier med större kursrörelser som mer påminner om ett aktieinstrument. Det är tacksamt att ha ett sådant här öppet mandat eftersom vi har möjlighet att anpassa fonden till rådande marknadsklimat. Jag har själv flyttat mitt sparande från Catella Corporate Bond Flex till vår nya fond och förväntar mig en avkastning om åtta procent om ett år, säger Magnus Nilsson.

 

Bild; (c) shutterstock.com—pressure

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Moa Långbergs
Moa Långbergs
Moa Långbergs är frilansjournalist med inriktning på ekonomi och näringsliv samt riskansvarig på AIF-förvaltaren Pandium Capital. Hon har tidigare jobbat på East Capital och på säkerhetsföretaget Vesper Group. Moa har en magisterexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Latest Articles

January: Mirror Image of 2022 for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The average return of the eight “CTA” constituents of the Nordic Hedge Index that had positive performance in 2022 was 14.4...

Did Energy Prices Cause This Inflation Surge?

Copenhagen – (Jesper Rangvid): You often hear that soaring energy prices, caused by supply-chain disruptions resulting from the pandemic and the war in Ukraine,...

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -