Blackstone söker kapital till ny typ av fond

Göteborg (FinWire) – Blackstone Group har vänt sig till sina största fondinvesterare för att söka kapital till en ny typ av investeringsfond som har en längre placeringshorisont än den typiska private equity-fonden med en tioårig livslängd. Det uppger insatta personer för Reuters.

Den nya fondtypen kallas för “core private equity” och tanken är att den ska investera i  säkrare bolag med en långsammare tillväxt, använda lägre skuldsättning vid utköp och ta mindre betalt av investerarna jämfört med vanliga private equity-fonder.

Blackstone uppges söka så mycket som 2 miljarder dollar vardera från sina fem till sex största pensionsfonder och statliga investeringsfonder för den nya strategin, uppger källorna. De exakta villkoren är inte klara och det är inte säkert att fonden blir av.

Bland de största investerarna i Blackstone finns pensionsfonden Calpers, New Jersey State Investment Council och China Investment Corp.

Den nya strategin visar på hur Blackstone strävar efter att höja sin värdering som ett publikt börsbolag genom att förvalta mer kapital på permanent basis och ytterligare diversifiera sin modell av att köpa och sälja bolag. Blackstone är redan världens största alternativa förmögenhetsförvaltare och hade den 30 september tillgångar på 284 miljarder dollar i form av private equity, fastigheter, krediter och hedgefonder.

En högre värdering skulle gynna Blackstones aktieägare, där bolagets egna anställda är den största ägargrupperingen. Vd Stephen Schwarzman är största ägare och äger en femtedel av bolaget. Under fjolåret fick han 352 miljoner dollar i utdelning på sina aktier i Blackstone.

Den nya strategi skulle också hjälpa Blackstone att adressera den frustration som vissa utköpsfirmor haft, när de med ett visst avund har jämfört sina bolag med finansmannen Warren Buffetts Berkshire Hathaway. I den nya fonden skulle Blackstone inte tvingas att sälja framgångsrika bolag för tidigt bara för att fondens livslängd håller på att ta slut.

Samtidigt föredrar de flesta investerare i private equity-fonder traditionella utköp eftersom de levererar en hög årlig avkastning. Utsikterna för längre avkastning kan komma att bli svårsålda till investerarna, skriver Reuters.

Share.

About Author

Vi har en idé om att leverera nyheter inom komplementära områden till redan existerande nyhetstjänster. Områden dit tiden för de stora redaktionerna helt enkelt inte räcker till för att bevaka. Vår första tjänst är inriktad mot småbolag. Bolag som idag saknar nödvändig journalistisk bevakning. Vi skriver om bolag dit journalistens telefon aldrig ringer och aktieägarens intresse inte tillgodoses.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.