Mermaid varnas av Finanstilsynet

Stockholm (HedgeNordic.com) – Mermaid Asset Management, förvaltare av long/short equity fonden Mermaid Nordic, går mot ett underskott i verksamheten för tredje året i rad, detta medför att den danska finansinspektionen “Finanstilsynet”, efter en inspektion, höjer en varningens flagg för att detta utgör en risk för den framtida verksamheten.

Efter två år med miljonunderskott i följd och där utsikten för 2014 är ytterligare ett år av underskott, anser Finanstilsynet att det föreligger en “väsentlig risk” för företagets framtida drift.

Mermaids omsättning har varit fallande de senaste åren. Företaget omsatte 6,6 miljoner danska kronor (DKK) 2011, vilket föll till 3,1 miljoner DKK 2012 och till 1,9 miljoner DKK 2013.

2013 var underskottet 2,06 miljoner DKK och det egna kapitalet på 4,5 miljoner DKK enligt årsredovisningen.

Mermaid har själva haft fokus på att förbättra det finansiella resultatet skriver Finanstilsynet men konstaterar samtidigt att det finns en risk att företagets förväntningar om ett förbättrat resultat inte infrias vilket skulle leda till att ytterligare kapital behöver skjutas till för att tillgodose kapitalkravet.

I en kommentar till Finanswatch säger Thomas Juul-Larsen: “Vi har redan vidtagit åtgärder för att höja kapitalbasen i Mermaid vilket därmed skulle adressera problemet”.

 

Bild: (c) 0399778584—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.