Konsolidering av vinster under Q3

Stockholm (HedgeNordic) – Trots blandade resultat på världens börser befäste hedgefondbranschen den goda avkastningen från det första halvåret under årets tredje kvartal, enligt Deutsche Asset & Wealth Management Q4 Hedge Fund Outlook.

Diskretionära makro- och trendföljande strategier levererade bäst resultat under perioden. I fokus bland investerare under kvartalet var framförallt hur ECB skulle hantera risken för deflation i euroområdet och hur man skulle underlätta utlåningen bland regionens banker.

Avkastningen på statsobligationer sjönk till nya bottennivåer, Euron sjönk gentemot dollarn, volatiliteten på kreditmarknader var stor under framförallt början och slutet av perioden och MSCI World Index var upp under perioden. Förändringar inom de olika tillgångsslagen under kvartalet reflekterade osäkerheten kring besked om åtgärder från ECB i euroområdet. Det skriver Hedgeweek i veckan.

Bild: (c) McIek—shutterstock.com

Share.

About Author

Moa Långbergs är frilansjournalist med inriktning på ekonomi och näringsliv samt riskansvarig på AIF-förvaltaren Pandium Capital. Hon har tidigare jobbat på East Capital och på säkerhetsföretaget Vesper Group. Moa har en magisterexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.