Inflöden till hedgefonder domineras av aktiestrategier

Stockholm (HedgeNordic.com) – Enligt hedgefonddatabasen eVestment har hedgefonder i år tagit in dryga 113 miljarder dollar i nytt kapital per den sista augusti. Flödena domineras kraftigt av aktiestrategier som under året adderat drygt 76 miljarder dollar. Ränte- och Kreditstrategier har också sett positiva flöden medan Managed Futures- och Makro strategier noterat utflöden. Särskilt anmärkningsvärt är de utflöden som CTAs upplevt där förvaltat kapital under året sjunkit med  24,8 miljarder dollar enligt eVestment.

flows

Bild: (c) isak55—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.