- Advertisement -
- Advertisement -

Threadneedle: Forfarande lite mer att hämta på kreditmarknaden

- Advertisement -

London (HedgeNordic.com) – Avkastningen för företagsobligationer har mellan 2008 och 2013 varit fenomenal. Investment grade och high-yield företagsobligationer har gått upp med 9% respektive 20% på årsbasis under fem år fram tills slutet på 2013. Är detta då ett tecken på en nära anstående bubbla och slutet på kreditcykeln?

Jim Cielinski, obligationschef på Threadneedle Investments och fövaltare av företagets Luxembourgregistrerade Global Opportunities Bond Fund, menar att det fortfarande finns lite mer att hämta på obligationsmarknaden men att det är början till slutet på det roliga.

Att förutsäga när en korrektion kommer är svårt men historiskt sett finns det ett antal indikationer som föregått en korrektion på obligationsmarknaderna, som t.ex stram penningpolitisk miljö, försämrade ekonomiska förutsättningar, försämring av företagens hälsa, onormalt låg volatilitet och dyra värderingsnivåer, kommenterar han i’When will the corporate credit cycle turn?’.

Cielinski anser att minst tre av dessa indikatorer måste vara på plats för att en korrektion ska vara nära förestående och just nu är det bara riskpremie eller låg volatilitet som har rött flagg. Enligt Threadneedles beräkningar finns det fortfarande 12-24 månader kvar på den nuvarande cykeln. Trots att det forfarande finns lite tid kvar anser Cielinski att det är dags att reducera exponeringen mot företagsobligationer då sektorn går i motvind, vilket bara kommer att öka.

Han påpekar i rapporten att beräkningarna är baserade på USD-företagsobligationer p.g.a att det utgör en stor del av den globala obligationsmarknaden. Man kommenterar inte euro- eller pundmarknaderna men säger att slutsatserna är likartade.

Cielinski sätter sina teorier på prov i Global Opportunities Bond Fund. Fonden, med över USD 360 miljoner i kapital, har sedan starten 2011 genererat positiv avkastning. Fram tills 30 Juni i år var avkastningen 5,92% på årsbasis sedan start jämfört med Citigroup US/Euro Deposit 1 Month som avkastade 0,20% under samma period.

Fonden är en flexibel, väldiversifierad global fond där man tar de bästa ideerna från alla Threadneedles olika obligationsstrategier. Fokus är relative value och att producera en jämn ”alfa-ström” genom att inte förlita sig för mycket på någon specifik strategi. Strategin har en låg eller måttlig korrelation till obligationsmarknaderna generellt. Investerare ska kunna få bra avkastning vare sig räntorna går upp eller att spreadarna vidgas.

James Waters, kundportföljförvaltare på Threadneedle, säger att fonden riktar sig mot ett brett spektrum av kunder som privatpersoner, rådgivare och institutionella investerare, främst i Europa. “Bredden av möjligheterna som fonden erbjuder, genererar avkastning från en bredare uppsättning alfakällor. Den erbjuder både alfagenerering samt diversifiering då vi inte förlitar oss på någon enskild strategi”, tillägger han.

Riskallokering är en av de viktigaste bitarna som hjälper till att begränsa förluster. Man köper skydd men tittar på de hedgeinstrument som finns tillgängliga och avgör från fall till fall om de är kostandseffektiva och robusta.

Som med alla investeringar finns det risker. Waters säger att fondens specifika risker är relaterade till gruppens förmåga att kontinuerligt generera alfa, vilket man hittills kunnat göra. Om marknadsriskerna säger Waters att det hela handlar om volatilitet. “En ökning av volatiliteten kommer att få konsekvenser som kommer att leda till oro över den nuvarande kreditcykeln”, tillägger han.

Den osäkerhet som den förestående omröstningen om självständighet i Skottland har gett upphov till, har ökat volatiliteten men Waters säger att det inte har någon signifikant effekt på fonden på grund av dess diversifierade globala vinkel. “Nervositeten på marknaden kommer att leda till en ökning av volatilitet och kommer sannolikt att påverka spreadarna men de viktigaste effekterna kommer att vara lokala,” förklarar han.

Just nu ökar fonden sin allokering till räntor och valutor i specifika tillväxtmarknader med bra fundamentala ekonomiska indikatorer.

Threadneedle, som ägs av Amerprise Financial, har EUR 115,9 miljarder under förvaltning varav 35% är investerade på obligationsmarknaden.

 

Bild: (c) ramcreations—shutterstock.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Latest Articles

January: Mirror Image of 2022 for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The average return of the eight “CTA” constituents of the Nordic Hedge Index that had positive performance in 2022 was 14.4...

Did Energy Prices Cause This Inflation Surge?

Copenhagen – (Jesper Rangvid): You often hear that soaring energy prices, caused by supply-chain disruptions resulting from the pandemic and the war in Ukraine,...

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -