Bullmarknad på nordiska elbörsen

Stockholm (HedgeNordic.com) – Elterminerna på NasdaqOMX har fortsatt att stiga under de första veckorna på september och det framförallt på grund av att en relativt vindfattig och torr väderutveckling hängt sig kvar i de nordiska områden som är viktiga ur kraftproduktionssynpunkt. I över en månad har det varit väldigt begränsad tillrinning till de svenska och norska vattenmagasinen och det totala underskottet på nederbördsenergi i Sverige och Norge uppgår nu på omkring 15 TWh efter att i början på juli ha legat kring normala nivåer.

Man brukar säga att ett energimässigt extremläge i norden, där vattenbrist tvingar in andra och dyrare produktionsslag såsom gas och olja för att täcka efterfrågan, uppkommer vid 40 TWh:s underskott, så ännu är det inte frågan om några större problem annat än att vattenkraftsproducenterna just nu successivt justerar upp priset. Å andra sidan skall det vid den här tiden på året omräknat till energi komma omkring 4,5 TWh regn/snö i veckan, så det är också fullt möjligt att komma upp till kritiska energinivåer innan vintern om det fortsätter torrt och just denna rädsla har fått terminerna på vinterkraften att börja stiga för att nu lägga sig nära tysklands prisnivå.

Nordiska terminernas prissättning nära tysklands nivåer syns också för tillfället i det fysiska och faktiska flödet av el på kablarna, där norden sedan början på månaden varit nettoimportörer av kraft på veckobasis, efter att tidigare i nästan ett års tid varit nettoexportörer. Just nu är det också en hel del revisioner på kärnkraften som pågår och produktionen i de svenska blocken går just nu på 65 procent av installerad kapacitet. På en månads sikt är det tänkt att vi skall få tillbaka så pass många reaktorer att ett 90 procentigt kapacitetsutnyttjande kan nås och det kommer att behövas för att bevara priserna på spotmarknaden kring 35 euro då samtidigt förbrukningen stiger i takt med att temperaturerna faller.

Med låg kärnkraftsproduktion och med lite vatten i magasinen finns risken i ett extremfall för lika höga spotpriser som vintrarna 2010 och 2011 då vi parkerade mellan 60-80 euro, men det skall vi väl ändå inte nå? Just nu handlas Q4-14 terminen på 36.75 euro och Q1-15 terminen på 37.95 euro, upp med nästan 10 procent sedan början på augusti.

 

Bild: (c) aboutpixel.de—oli

Share.

About Author

Andreas Edlund är portföljförvaltare på Shepherd Energy AB och har 8 års erfarenhet som handlare, analytiker och portföljförvaltare i den nordiska elmarknaden. Shepherd Energy AB är en oberoende aktör och erbjuder kapitalförvaltning på den nordiska elmarknaden vid sidan av ett brett utbud av analystjänster.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.