Mindre hedgefonder leder avkastningen för branschen

Stockholm (HedgeNordic.com) – Hedgefondförvaltare med relativt litet kapital under förvaltning har suttit i förarsätet när det gäller branschens avkastning under det senaste året. I takt med att aktiemarknaderna har noterat fortsatta uppgångar har investerares riskaptit ökat och kapital under förvaltning för hedgefonder har nått en ny rekordnivå.

Mindre hedgefondförvaltare med en förvaltningshistorik som uppgår till mindre än två år avkastade i genomsnitt 11,3% under den rullande 12-månaders perioden som avslutades  andra kvartalet 2014, vilket övertrumfar avkastningen för det breda hedgefonindexet HFRI Fund Weghted Composite, enligt den senaste HFR Market Microstructure Industry Report.

HFRI Diversity Index som representeras av hedgefonder som förvaltas av kvinnor och etniska minoriteter har avkastat 11,1% under samma period.

Nya hedgefondlanseringar uppgick till totalt 285 under det andra kvartalet 2014, i linje med de 289 lanseringar som skedde under det första kvartalet och de 288 lanseringar som noterades under det andra kvartalet 2013. Nylanseringar för den rullande 12-månadersperioden uppgick till 1050 fonder, något lägre än antalet nylanseringar under de senaste tre åren.

Likvideringar av hedgefonder gick ned till 189 under det andra kvartalet 2014 från 272 under det föregående kvartalet; likvideringar under den rullande 12 månadersperioden uppgick totalt till 979 fonder vilket översteg antalet likvideringar under vart och ett av de fyra föregående kvartalen och är den högsta siffran sedan 2009.

Den genomsnittliga fasta förvaltningsavgiften sett över hela hedgefondbranschen under andra kvartalet var 1,52%, oförändrat från kvartalet innan även om de fasta förvaltningsavgifterna kommit ned två baspunkter från 1.54% sedan andra kvartalet 2013. Den genomsnittliga avkastningsbaserade avgiften som togs ut av hedgefonder under andra kvartalet gick ned tre baspunkter till 17,96% jämfört med det föregående kvartalet.

“Mindre hedegfondförvaltare fortsätter att driva såväl branschavkastning som strategisk innovation sett över hela hedgefondindustrin där nya hedgefonder lanseras med syfte att profitera på möjligheter som skapats av ett ändrat landskap vad avser finansbranschen som helhet, investerarpreferenser och riskhänsyn,” säger Kenneth J Heinz, chef vid HFR.

Bild: (c) everything possible—shutterstock.com 

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.