Madrague Equity Long/Short – juli en förlorad månad

Stockholm (HedgeNordic.com) – Den svenska hedgefondförvaltaren Madrague Capital Partners, med tidigare Investor-förvaltaren Lars Frånstedt som ansvarig, hade en besvärlig månad i juli. Resultatet blev -1,92% för EUR-klassen (SEK: -1,89%).

Fonden Madrague Equity Long/Short är en aktiehedgefond med ett europeiskt perspektiv och startades i februari 2012. Första årets resultat blev modesta +3,17% (feb-dec), men 2013 blev däremot ett kanonår med en uppgång på +30,08% – bättre än stockholmsbörsen, som även det hade ett starkt år 2013.

Hittills under 2014 har man dock fått kämpa för att behålla svarta siffror. Året har varit stökigt för många inom hedgefondbranchen och så även Madrague. Resultatet för juli blev en nedgång på -1,9%, jämfört med +0,22% för OMX30. En så stor nedgång har inte drabbat fonden sedan juni 2012, då man tappade -2,63%.

Nedgången i Europa under juli var tämligen stor (Euro Stoxx 50: -3,5%) i spåren av geopolitisk oro i omvärlden. För fonden var de sämsta sektorerna telekom, detaljhandel och finans, medan teknologi, tjänster och kapitalvaror var bästa sektorer. Den nordiska andelen av portföljen har ökat något, till följd av att positionerna för en europeisk återhämtning minskats. Positioner i den portugisiska telekomsektorn kostade fonden mycket när Portugal Telecom tappade nästan 1/3-del av sitt marknadsvärde till följd av bolagets ägarandel på 2,1% i krisande banken Banco Espirito Santos, som skakade om alla marknader under sommaren.

Hittills i år är fonden fortfarande på positivt territorium, med en uppgång på +1,14% (SEK). Dock ligger man efter OMX30-index, som hittills är +3,52% (per 31 juli).

Förvaltarna skriver i månadsbrevet för juli att man inte är stolt över vare sig månadssiffran eller resultatet för året. De väntar fortfarande på den 10-procentiga korrektion i marknaden som i princip inträffat varje år tidigare.

Bild: (c) leungchopan-shutterstock-com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.