Kräftgång för Brummer i juli

Stockholm (HedgeNordic.com) – Juli blev överlag ingen bra månad för Brummer & Partners – nedgången summerades till -0,4% för de åtta singelstrategi-fonder som ingår i Brummer Multi-Strategy. Det tuffa klimatet för några av fonderna verkar fortsätta och andra har fått medvind.

Störst nedgång visade Futuris, som tappade -3,25% i juli och därmed endast är +1,47% för helåret. Futuris har kämpat med svag avkastning under några år och har inte visat positiva siffror på helåret sedan 2010. Åren därefter, 2011-2013, är de enda i fondens historia sedan starten 1999 med negativ avkastning.

Brummer-familjens marknadsneutrala fond Archipel hade ännu en svag månad och tappade -1,07% under månaden. Archipel raderade därmed ut den svagt positiva avkastning som fonden skrapat ihop under året fram till juni och innebär att fonden hittills under 2014 är ner -0,79%.

Tech-fonden Manticore, med bas i USA, föll även de tillbaka under månaden, när marknaderna i USA tappade mark. Manticore, med flera år av fantastisk avkastning i bagaget, tappade -1,3% i juli och är därmed -8,0% för helåret.

De mer makroinriktade fonderna hade en bättre månad denna gång. Nektar, som tidigare kämpat med stökiga marknader, steg med goda +1,0% (2014: +1,4%), medan nytillskottet Canosa levererade +0,8%. Canosa är dock fortfarande ner för helåret med -0,6%.

Trendföljande Lynx var tämligen neutral under månaden, med en marginell uppgång på +0,15% (2014: +0,45%).

Brummers fond-i-fond, Multi-Strategy, är nu endast upp +0,4% på helåret, efter nedgången på -0,4% i juli. (Not: Carve ingår ej i BMS)

VÄRDEUTVECKLING

Fond                                                                       Månadsavkastning                Årsavkastning

Brummer Multi-Strategy                                         -0,4 % est.                                     +0,4 % est.

Brummer Multi-Strategy 2xL                                  -0,9 % est.                                     -0,8 % est.

Archipel                                                                        -1,07 %                                           -0,79 %

Canosa                                                                         +0,8 % est.                                    -0,6 % est.

Carve 2                                                                        +0,9 % est.                                    +5,9 % est.

Futuris                                                                          -3,25 %                                           +1,47 %

Lynx                                                                              +0,15 %                                          +0,45 %

Manticore                                                                    -1,3 % est.                                      -8,0 % est.

Nektar                                                                          +1,0 % est.                                     +1,4 % est.

Observatory                                                               -0,7 % est.                                     +5,1 % est.

Zenit                                                                             +1,0 % est.                                     +3,0 % est.

(Källa: Brummer & Partners)

 

Bild: (c) pabmap—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.