Högtryck i sommar på nordiska elbörsen!

Stockholm (HedgeNordic.com) – I juli fick vi se de nordiska elterminerna på NasdaqOMX handlas på de högsta nivåerna sedan årsskiftet och priset att hedga kraft i Q4-14 steg från 33 till 35 euro utöver månaden. Kontraktspriset för År-15 bröt ur juni månads handelsrange mellan 30.50-31.00 euro och steg till 33 euro. Terminen för augustileveransen steg från 28.50 euro till 31.50 euro.

Anledningen till det mer bullish sentimentet var framförallt ett högre spotprisutfall än väntat som skedde på grund av låg vindkraftsproduktion (högtrycksbetonat väder), problem med att få svenska kärnkraftsreaktorer tillbaka efter vårens revisioner och relativt liten tillrinning av ny nederbörd  i de svenska och norska vattenmagasinen. Samtidigt steg brytpriset för kolkondensen också utöver månaden och bidrog till ett mer positivt sentiment när marknaden lyfte upp riskpremien och kostnaden på gas och kol som en konsekvens av ökad spänning i Ryssland/Ukraina och rädsla för att minskat flöde av dessa bränslen in i EU.

Augusti månad har dock startat med nedgångar på de nordiska kraftterminerna när vädret har blivit mer normalt och tillrinningen i vattenmagasinen ökat. Fortfarande har det nordiska systemet dock ett visst underskott på nederbördsenergi totalt sett och det gör att vattenkraftsproducenterna alltjämt besitter full kontroll och inte behöver öka produktionen (dumpa priserna) för att undvika kritiskt höga fyllnadsnivåer i magasinen. Något som i sin tur har håller spotpriset stabilt och hindrat en större nedgång i terminsmarkanaden än vad som skett och Q4-14 kontraktet har tappat från 35 till 34 euro såhär långt under månaden. Priset att säkra kraft i 2016 och 2017 har dock hållit sig mer stabilt då gas och kolpriserna alltjämt håller sig i ett mer bullish mode på grund av det som händer i konflikten mellan ryssland och Ukraina.

 

Bild: (c) by Joujou—pixelio.de

Share.

About Author

Andreas Edlund är portföljförvaltare på Shepherd Energy AB och har 8 års erfarenhet som handlare, analytiker och portföljförvaltare i den nordiska elmarknaden. Shepherd Energy AB är en oberoende aktör och erbjuder kapitalförvaltning på den nordiska elmarknaden vid sidan av ett brett utbud av analystjänster.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.