Rekordstort antal nya hedgefonder under 2013

Stockholm (HedgeNordic.com) – Morningstar och Barron’s släppte nyligen sin åttonde årliga undersökning om uppfattningen och användandet av alternativa investeringar, så som hedgefonder, bland institutioner och finansiella rådgivare.

”2013 blev ett historiskt starkt år vad gäller inflöden och antalet nya hedgefondlanseringar”, säger Josh Charlson, Director of Manager Research. ”För fjärde året i rad är lång-kort-strategier den strategi som lockar till sig mest intresse, men en ökad förståelse för obligationsmarknaden har också bidragit till svällande tillväxt inom icketraditionella obligationsfonder.” Det skriver HedgeCo.Net, som citerar Morningstar/Barron’s-rapporten.

Både rådgivare och institutioner framhöll att lång-kort aktier och ”multialternatives” är de främsta strategierna för investeringar under de närmaste fem åren.

Tillgångar inom den icketraditionella obligationskategorin ökade kraftigt under 2013 och mer än 25% av rådgivarna hänvisade till svaga marknadsförutsättningar för obligationsmarknaden, som det huvudsakliga skälet till att investera i alternativa tillgångar. Rådgivare och institutioner indikerade att de värderade räntealternativ mer för sin låga korrelation, snarare än för avkastning och ränteskydd.

Tillgångarna investerade i hedgefonder är extremt koncentrerade. Per maj månad 2014 var nästan hälften av allt kapital i Morningstars databas investerat i hedgefonder, koncentrerat till de 10 största fonderna.

Alternativa investeringar fortsätter vara viktiga för både rådgivare och institutioner, där mer än hälften indikerar att de var lika viktigare eller viktigare än traditionella investeringar, men entusiasmen kan vara på väg att kylas ner något. Färre institutioner och väsentligt färre rådgivare framhöll alternativa investeringar som ”mycket mer viktiga”, än traditionella investeringar, jämfört med vad studien visade 2010.

Efter rekordinflöden under de senaste åren, har tillväxten i inflöden till hedgefonder möjligen börjat minska. I samband med 2010-års rapport hävdade mer än hälften av rådgivarna att de förväntade sig att öka sin allokering till alternativa investeringar med mer än 10% per år, medan endast 39% sa samma sak i år.

Både rådgivare och institutioner säger att den största tröskeln för att investera i alternativa investeringar, är de relativt höga avgifterna.

En intressant reflektion gör rapporten kring det faktum att både rådgivare och institutioner anser lång erfarenhet vara viktigare än andra utvärderingsparametrar i valet av förvaltare, så som huruvida förvaltarna investerat egna pengar i sin fond. Institutioner lade också tyngdpunkten på investeringsprocessen, medan rådgivare var mer bekymrade över avgifterna.

Huvudpunkterna och kommentarer från undersökningen framgår av Barron’s julinummer. Morningstar och Barron’s genomförde undersökningen i mars 2014 och besvarades av 372 institutioner och 301 finansiella rådgivare.

Bild: (c) Gina Sanders—Fotolia.com

 

 

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.