- Advertisement -
- Advertisement -

Stort intresse för hedgefonder bland nordiska investerare

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Den senaste upplagan av Allianz Global Investors globala studie “Risk Monitor” visar att allt fler institutionella investerare planerar att låta aktier och alternativa tillgångsslag utgöra en större del av portföljerna under det kommande året. Detta väntas ske på bekostnad av bland annat statspapper i utvecklade ekonomier. Över 400 beslutsfattare vid finansiella institutioner världen över, inklusive Norden, deltog i studien.

26 procent av investerarna i Sverige, Norge, Finland och Danmark svarade att de planerar att öka andelen globala aktier under de kommande 12 månaderna. Samtidigt angav 16 procent att de planerar att minska denna andel. Vidare visar studien att nordiska investerare har för avsikt att även låta aktier på tillväxtmarknader utgöra en större del av portföljen. 16 procent vill öka denna andel, samtidigt som ingen svarade att de planerar att minska den.

Det som skiljer Norden mest från övriga delar av världen är emellertid det stora intresset för hedgefonder. Nära en fjärdedel, 24 procent, svarade att de planerar att öka allokeringen mot hedgefonder under det kommande året. Motsvarande siffra bland europeiska investerare samt investerare i övriga delar av världen var 10 respektive 15 procent.

Vidare visar nordborna även ett förhållandevis starkt intresse för både företagsobligationer och statspapper på tillväxtmarknader; 17 procent svarade att de planerar att öka allokeringen mot dessa tillgångsslag. Till skillnad från övriga delar av världen planerar å andra sidan nordiska investerare att minska allokeringen mot fastigheter och inhemska aktier

Rörande de största hoten mot god avkastning under det kommande året ser nordiska investerare – till skillnad från övriga delar av världen – inte heller ränterisken som det största hotet framöver. Istället toppar marknadsrisk och kreditrisk de nordiska investerarnas lista över framtida orosmoment.

Robert Koopdonk, Managing Director på Allianz Global Investors och ansvarig för Norden och Beneluxländerna, kommenterar:

“Det har talats om ’den stora rotationen’ från fixed income till aktier under de senaste två åren. Tröghet och riskaversion har emellertid bidragit till att det har tagit ett tag för institutionerna att agera. I en lågräntemiljö är det viktigt att institutionella investerare omfördelar sina portföljer mot mer riskfyllda tillgångsslag, och det är uppmuntrande att denna studie åtminstone visar att de har för avsikt att göra detta. Vi är övertygade om att det mest riskfyllda man kan göra för tillfället är att inte ta något risk alls”.

 

Bild: (c) Michael-Rosskothen—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Borea Welcomes New Majority Owner

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has a new majority owner. A consortium of independent banks within Frendegruppen, Norway’s second-largest banking...

Estlander Awaiting the Black Swan

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish systematic asset manager Estlander & Partners has been in the business of providing so-called “crisis alpha” for decades through one...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -