- Advertisement -
- Advertisement -

Stort intresse för hedgefonder bland nordiska investerare

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Den senaste upplagan av Allianz Global Investors globala studie “Risk Monitor” visar att allt fler institutionella investerare planerar att låta aktier och alternativa tillgångsslag utgöra en större del av portföljerna under det kommande året. Detta väntas ske på bekostnad av bland annat statspapper i utvecklade ekonomier. Över 400 beslutsfattare vid finansiella institutioner världen över, inklusive Norden, deltog i studien.

26 procent av investerarna i Sverige, Norge, Finland och Danmark svarade att de planerar att öka andelen globala aktier under de kommande 12 månaderna. Samtidigt angav 16 procent att de planerar att minska denna andel. Vidare visar studien att nordiska investerare har för avsikt att även låta aktier på tillväxtmarknader utgöra en större del av portföljen. 16 procent vill öka denna andel, samtidigt som ingen svarade att de planerar att minska den.

Det som skiljer Norden mest från övriga delar av världen är emellertid det stora intresset för hedgefonder. Nära en fjärdedel, 24 procent, svarade att de planerar att öka allokeringen mot hedgefonder under det kommande året. Motsvarande siffra bland europeiska investerare samt investerare i övriga delar av världen var 10 respektive 15 procent.

Vidare visar nordborna även ett förhållandevis starkt intresse för både företagsobligationer och statspapper på tillväxtmarknader; 17 procent svarade att de planerar att öka allokeringen mot dessa tillgångsslag. Till skillnad från övriga delar av världen planerar å andra sidan nordiska investerare att minska allokeringen mot fastigheter och inhemska aktier

Rörande de största hoten mot god avkastning under det kommande året ser nordiska investerare – till skillnad från övriga delar av världen – inte heller ränterisken som det största hotet framöver. Istället toppar marknadsrisk och kreditrisk de nordiska investerarnas lista över framtida orosmoment.

Robert Koopdonk, Managing Director på Allianz Global Investors och ansvarig för Norden och Beneluxländerna, kommenterar:

“Det har talats om ’den stora rotationen’ från fixed income till aktier under de senaste två åren. Tröghet och riskaversion har emellertid bidragit till att det har tagit ett tag för institutionerna att agera. I en lågräntemiljö är det viktigt att institutionella investerare omfördelar sina portföljer mot mer riskfyllda tillgångsslag, och det är uppmuntrande att denna studie åtminstone visar att de har för avsikt att göra detta. Vi är övertygade om att det mest riskfyllda man kan göra för tillfället är att inte ta något risk alls”.

 

Bild: (c) Michael-Rosskothen—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Dial Up Return, Not Risk: The Z-Shift Framework

By Russell Korgaonkar and Graham Robertson – Man AHL: Over the past few years, we have written about how it is possible to build...

Charlie Munger’s Enduring Legacy Among Nordic Investors

Stockholm (HedgeNordic) – Charlie Munger will leave a legacy; his wit and wisdom will resonate across generations of investors, continuing to influence and benefit...

The Narrative Has Shifted

Stockholm (HedgeNordic) – Stock markets globally lost ground for three consecutive months starting in August, only to witness a recovery in November. Following a...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -