- Advertisement -
- Advertisement -

Gästkrönika Nicolas Gaussel, CIO – Lyxor

- Advertisement -

De senaste månaderna har marknaderna för första gången sedan finanskrisen 2008 normaliserats när det gäller korrelationen mellan olika tillgångsslag. Amerikanska pensionsinvesterare har redan fått upp ögonen för vilka möjligheter hedgefonder ger i dagens marknadsklimat. När ska européerna vakna?

Flockbeteende på finansmarknaden är ett välkänt och omdebatterat problem. Lyxor mäter regelbundet korrelationen mellan hur priserna utvecklas för ett 50-tal av de vanligaste tillgångsslagen bland aktier, räntor, valutor och råvaror. Som framgår av diagrammet här intill präglades perioden 2007 till 2012 av stark korrelation (low diversity) mellan tillgångsslagen. Enkelt uttryckt, när aktier och räntor skakade till rörde sig även guld och vete. Perioden kan sammanfattas risk-on/risk-off. Investerarna har under dessa år i ovanligt liten utsträckning försökt att analysera varje tillgångsslag i grunden och i stället fokuserat på risken för en total finansiell härdsmälta och pendlat mellan ”säkra” respektive ”riskfyllda” tillgångar, fram och tillbaka. Som störst var flockbeteendet när statsskulderna ökade snabbt i många EU-länder under de finansturbulenta åren 2011-2012.

Sedan ordföranden för ECB Mario Draghi den 6 september 2012 lovade att ”göra vad som krävs” för att rädda euron har korrelationen mellan tillgångsslagen åter minskat och är nu tillbaka på samma nivå som rådde före ”sub-prime”-krisen. Att tillgångsslagen börjat att röra sig friare i förhållande till varandra är bra för placerare och inte minst för alternativa investeringar. Utmaningen inom aktier ligger i att hitta hedgestrategier som å ena sidan tar vara på de möjligheter som ett normaliserat riskbeteende ger och å andra sidan behålla låg korrelation till börsutvecklingen i stort.

Amerikanska pensionsinvesterare har redan fått upp ögonen för vilka möjligheter hedgefonder ger i dagens marknadsklimat. I fjol var andelen förvaltade medel allokerade till ”alternativa placeringar” (bland annat hedgefonder) hela 24 procent, väsentligt mer än i Europa. Amerikanska pensionsfonder har nästan lika mycket alternativa investeringar som räntepapper, medan andelen aktier nu är under 50 procent. När ska europeiska pensionsförvaltare dra samma slutsatser som sina amerikanska kolleger?

Screen shot 2014-06-18 at 20.35.30

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Lynx is Fund Company of the Year, Says Privata Affärer

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management has been named “Fund Company of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer. The distinction comes after...

RFP: Absolute Return Multi-Strategy/Fund of Funds

(Global Fund Search) - A Danish Institutional Investor is searching for an absolute return strategy for an allocation of EUR 40 million. The mandate...

Brummer Multi-Strategy Navigates 2022’s “Perfect” Storm

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 experienced a “perfect” inflation storm due to an unprecedented amount of monetary and fiscal policy stimulus during the pandemic, war,...

Dream Comes True for Grönblom

Stockholm (HedgeNordic) – Ernst Grönblom had been running his high-conviction strategy of cherry-picking the stock market’s undervalued future winners under the umbrella of United...

Boarding the Broader Alternatives Ship

Stockholm (HedgeNordic) – Tore Davidsen, portfolio manager of SEB Eureka Fixed Income Relative Value since its launch in 2018, will join BankInvest as Senior...

Year of Stabilization of Interest Rates

By Kari Vatanen, CIO of Veritas: The year 2022 was a year of negative surprises in the investment markets and in the global economy. Hopes...