Målet för de finansiella tillsynsmyndigheterna

London (Hedgenordic.com) – Regelverken för de finansiella marknaderna blir alltmer komplexa och aktörerna undrar ofta vad tillsynsmyndigheternas mål är.

En undersökning av Kinetic Partners, ett företag med bred verksamhet inom finansindustrin, visar att tillsynsmyndigheterna i framtiden kommer att engagera sig tidigare och i förebyggande syfte för att skydda konsumentintressen och marknadsintegriteten. Vidare säger man att myndigheterna kommer att förvänta sig att företagen har bättre och mer robusta kontroll- och detekteringssytem. Samtidigt kommer de att kräva mer individuellt ansvar för de som bryter mot reglerna. Myndigheterna kommer att lägga ytterligare vikt på marknadsmissbruk och uppförande och använda höga böter och rättegångar som avskräckande exempel.En fråga som ännu inte fått något svar är hur myndigheterna ser på handel med algoritmer och datoriserad trading. Man debatterar flitigt om detta fenomen är skadligt eller en positiv utveckling.

Kinetic Parners baserar sin undersökning på data över fem år från den amerikanska tillsynsmyndigheten Securities and Exchange Commission (SEC), Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA) och Securities & Futures Commission i Hong Kong (SFC). Man ville summera trender och ge en insikt som kan hjälpa finansindustrin.

Undersökningen visar att alla tre tillsynsmyndigheterna har fått ökade medel till sitt förfogande. Man har ökat IT-investeringarna inom bl.a. övervakningssystem och rekryterat specialiserad och kompetent personal. Tillsynsmyndigheternas böter har också ökat de senaste åren, med en trend som visar att man agerar mot individer och inte bara företag. En annan prioritet för alla tre är att öka samarbetet mellan länderna.

Enligt Kinetic Partners finns det fortfarande en uppfattning om att marknadsmissbruk är ett ‘sell-side’ problem, och medan ‘buy-side’ är bra på att utbilda sina anställda så är de inte lika bra på systematisk övervakning som ’sell-side’.

Kinetic säger att de senaste tillsynsärendena som handlat om manipulation av räntor och valutakurser har visat industrin att tillsynsmyndigheterna övervakar inte bara transaktioner, utan har utökat undersökningarna till kommunikation med kunder, via t.ex. Bloomberg-terminaler, vilket i princip är en sammanslagning med insiderfrågor.

Kinetic förväntar sig att ett globalt fokus kommer att drivas från USA, som ofta sätter tonen för tillsynsärendena för andra tillsynsmyndigheter.

 

Bild: (c) Ruslan Grumble—shutterstock.com

 

 

 

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.