- Advertisement -
- Advertisement -

Förvaltat kapital i hedgefonder når ny rekordnivå

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Det förvaltade kapitalet i hedgefondindustrin nådde en ny rekordnivå på 2,702 biljoner dollar per den sista mars 2014. Därmed noterades det sjunde raka kvartalet av rekord för nettoinflöden till industrin enligt data från Hedge Fund Research (HFR).

Kapitaltillväxten under första kvartalet var 2,8%, upp från 2,628 biljoner dollar per den 31 december enligt HFRs senaste forskningsrapport. Uppgången kan förklaras av en kombination av 26,3 miljarder dollar i nettoinflöden och 47 miljarder dollar som ett resultat av positiv värdeutveckling för underliggande fonder. HFR noterar att nettoinflödena under årets första tre månader var de högsta på kvartalsbasis sedan andra kvartalet 2011 då nettoinflödena uppgick till 32,5 miljarder dollar.

Om inflödestakten till hedgefondindustrin fortsätter i samma takt under de resterande tre kvartalen 2014 kommer nettoinflödena för kalenderåret överstiga 105 miljarder dollar vilket skulle innebära det bästa året sedan 2007 då nettoinflödena uppgick till 195 miljarder dollar visar data från HFR.

Fonder av hedgefonder fick erfara ett blygsamt utflöde motsvarande 375 miljoner dollar enligt HFR rapporten och missade med liten marginal att sätta stopp för en period av 12 efterföljande kvartal på raken av utflöden. En ljuspunkt för fonder av hedgefonder var den sammantagna positiva värdeutvecklingen som uppgick till en uppgång på 1,6 miljarder dollar under det första kvartalet vilket medförde att det totala underliggande förvaltade kapitalet hamnade på 665,1 miljarder dollar.

Aktierelaterade hedgefondstrategier fick erfara sitt största nettoinflöde under det första kvartalet med ett inflöde på 16,3 miljarder dollar följt av relativ-värde strategier med inflöden motsvarande 11,2 miljarder dollar och händelsedrivna strategier med inflöden på 4,1 miljarder dollar. Makro hedgefonder hade utflöden på 5,3 miljarder dollar enligt HFR.

 Bild: (c) Jezper—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -