- Advertisement -
- Advertisement -

Förvaltat kapital i hedgefonder når ny rekordnivå

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Det förvaltade kapitalet i hedgefondindustrin nådde en ny rekordnivå på 2,702 biljoner dollar per den sista mars 2014. Därmed noterades det sjunde raka kvartalet av rekord för nettoinflöden till industrin enligt data från Hedge Fund Research (HFR).

Kapitaltillväxten under första kvartalet var 2,8%, upp från 2,628 biljoner dollar per den 31 december enligt HFRs senaste forskningsrapport. Uppgången kan förklaras av en kombination av 26,3 miljarder dollar i nettoinflöden och 47 miljarder dollar som ett resultat av positiv värdeutveckling för underliggande fonder. HFR noterar att nettoinflödena under årets första tre månader var de högsta på kvartalsbasis sedan andra kvartalet 2011 då nettoinflödena uppgick till 32,5 miljarder dollar.

Om inflödestakten till hedgefondindustrin fortsätter i samma takt under de resterande tre kvartalen 2014 kommer nettoinflödena för kalenderåret överstiga 105 miljarder dollar vilket skulle innebära det bästa året sedan 2007 då nettoinflödena uppgick till 195 miljarder dollar visar data från HFR.

Fonder av hedgefonder fick erfara ett blygsamt utflöde motsvarande 375 miljoner dollar enligt HFR rapporten och missade med liten marginal att sätta stopp för en period av 12 efterföljande kvartal på raken av utflöden. En ljuspunkt för fonder av hedgefonder var den sammantagna positiva värdeutvecklingen som uppgick till en uppgång på 1,6 miljarder dollar under det första kvartalet vilket medförde att det totala underliggande förvaltade kapitalet hamnade på 665,1 miljarder dollar.

Aktierelaterade hedgefondstrategier fick erfara sitt största nettoinflöde under det första kvartalet med ett inflöde på 16,3 miljarder dollar följt av relativ-värde strategier med inflöden motsvarande 11,2 miljarder dollar och händelsedrivna strategier med inflöden på 4,1 miljarder dollar. Makro hedgefonder hade utflöden på 5,3 miljarder dollar enligt HFR.

 Bild: (c) Jezper—shutterstock.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Did Energy Prices Cause This Inflation Surge?

Copenhagen – (Jesper Rangvid): You often hear that soaring energy prices, caused by supply-chain disruptions resulting from the pandemic and the war in Ukraine,...

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Lynx is Fund Company of the Year, Says Privata Affärer

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management has been named “Fund Company of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer. The distinction comes after...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -