Förvaltat kapital i hedgefonder når ny rekordnivå

Stockholm (HedgeNordic.com) – Det förvaltade kapitalet i hedgefondindustrin nådde en ny rekordnivå på 2,702 biljoner dollar per den sista mars 2014. Därmed noterades det sjunde raka kvartalet av rekord för nettoinflöden till industrin enligt data från Hedge Fund Research (HFR).

Kapitaltillväxten under första kvartalet var 2,8%, upp från 2,628 biljoner dollar per den 31 december enligt HFRs senaste forskningsrapport. Uppgången kan förklaras av en kombination av 26,3 miljarder dollar i nettoinflöden och 47 miljarder dollar som ett resultat av positiv värdeutveckling för underliggande fonder. HFR noterar att nettoinflödena under årets första tre månader var de högsta på kvartalsbasis sedan andra kvartalet 2011 då nettoinflödena uppgick till 32,5 miljarder dollar.

Om inflödestakten till hedgefondindustrin fortsätter i samma takt under de resterande tre kvartalen 2014 kommer nettoinflödena för kalenderåret överstiga 105 miljarder dollar vilket skulle innebära det bästa året sedan 2007 då nettoinflödena uppgick till 195 miljarder dollar visar data från HFR.

Fonder av hedgefonder fick erfara ett blygsamt utflöde motsvarande 375 miljoner dollar enligt HFR rapporten och missade med liten marginal att sätta stopp för en period av 12 efterföljande kvartal på raken av utflöden. En ljuspunkt för fonder av hedgefonder var den sammantagna positiva värdeutvecklingen som uppgick till en uppgång på 1,6 miljarder dollar under det första kvartalet vilket medförde att det totala underliggande förvaltade kapitalet hamnade på 665,1 miljarder dollar.

Aktierelaterade hedgefondstrategier fick erfara sitt största nettoinflöde under det första kvartalet med ett inflöde på 16,3 miljarder dollar följt av relativ-värde strategier med inflöden motsvarande 11,2 miljarder dollar och händelsedrivna strategier med inflöden på 4,1 miljarder dollar. Makro hedgefonder hade utflöden på 5,3 miljarder dollar enligt HFR.

 Bild: (c) Jezper—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.