- Advertisement -
- Advertisement -

Ålder viktigare än storlek för hedgefonder

- Advertisement -

Stockholm (Hedgenordic.com) – Ålder framstår som en viktigare faktor än storlek för den relativa avkastningen bland hedgefonder, enligt en rapport från eVestment.

Rapporten, ”Impact of Size and Age on Hedge Fund Performance: 2003 – 2013”, som citeras av Hedgeweek, säger att hedgefondindustrin håller på att mogna och sammansättningen utvecklas i takt med att institutionella investerare har blivit de dominerande aktörerna inom investerarkollektivet.

Den procentuella andelen stora fonder äldre än fem år är på en högsta nivå och nya fonder är både större vid lansering och växer snabbare. Andelen medelstora fonder under två års ålder har ökat från ungefär 5-6% före finanskrisen, till närmare 20% under 2013.

Trots att små fonder skapade en överavkastning under analysperioden, kom den största delen av denna under ett specifikt tidsintervall (2003 och 2008) och från det minsta segmentet, mätt som tillgångar under förvaltning, vilket är en indikation på att det i praktiken skulle vara svårt att replikera dessa resultat.

Under de fem åren efter finanskrisen har små fonder överavkastat sina konkurrenter inom medelstora och stora fonder vid endast två tillfällen och gått likvärdigt med båda kategorierna, ackumulerat.

Ålder framstår som en viktigare faktor för den relativa avkastningen, än storlek. Ett index skapat av fonder med mindre än två års historik (årligen rebalanserat) överavkastade medelålders (två till fem år) och mogna (över fem år) fonder under varje år från 2003 till och med 2013.

 

Bild: (c) aboutpixel.de—jutta-rotter

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Did Energy Prices Cause This Inflation Surge?

Copenhagen – (Jesper Rangvid): You often hear that soaring energy prices, caused by supply-chain disruptions resulting from the pandemic and the war in Ukraine,...

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Lynx is Fund Company of the Year, Says Privata Affärer

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management has been named “Fund Company of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer. The distinction comes after...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -