Uppgångar för nordiska hedgefonder i februari

Stockholm (HedgeNordic) – Nordiska hedgefonder noterade en stark månad i februari med en uppgång för Nordic Hedge Fund Index (NHX) på 1,6%. Månaden dominerades av aktie- och Managed Futures strategier med uppgångar på 2,3% respektive 2,0%. Sedan årsskiftet har aktiestrategier noterat de bästa resultaten medan Managed Futures är den enda delstrategi som fortfarande ligger på minusresultat vid februari månads utgång.

Sett till individuella länder noterade Finland kraftigast uppgångar under månaden tack vare starka resultat från Estlander och Visio. I absoluta termer var Grand Haven Capital Fund den bäst avkastande fonden med en uppgång på 10,7%. Läs  rapport.

 

Bild: (c) donfiore—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.