Introduktion av juryn för Nordic Hedge Award 2013

Stockholm (HedgeNordic) – De nominerade fonderna för Nordic Hedge Award 2013 kommer publiceras den 26 mars 2014. Nomineringarna är ett resultat av data som hämtats ur HedgeNordic databasen och baseras på såväl absolut som relativ avkastning, sharpe ratio, kontinuitet i avkastningen samt annualiserad långsiktig avkastning. Modellen för att utvärdera fonderna har utvecklats gemensamt av HedgeNordic och en PhD student från Handelshögskolan i Stockholm.

En professionell jury kommer att individuellt ge poäng till respektive fond för att avgöra slutresultatet. Juryn för detta års Nordic Hedge Award består av Peter Ragnarsson (Portfolio Manager, External Management – AP3),  Jauri Häkkä (Executive Director Alternatives & Manager Selection – Nordea),  Kathryn Kaminski (Deputy MD at SIFR – Institute for Financial Research), Michael Petry (Head of Hedge Funds – Danske Capital), Kristina Jacobsen (Head of Hedge Funds – Ferd) och Thomas Raber (Managing Director – Alvine Capital).

 

all sponsor

 

 

Bild: (c) 2jenn—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.