Nominerade fonder för Nordic Hedge Award 2013

Stockholm (HedgeNordic.com) – Beräkningarna för att fastställa en short-list för nominerade fonder till Nordic Hedge Award 2013 har nu färdigställts.

Beräkningarna är viktade och normaliserade och baseras på data hämtad från NHX databasen där 162 nordiska hedgefonder finns listade. Modellen för dessa beräkningar har utvecklats av HedgeNordic tillsammans med en PhD student från Handelshögskolan i Stockholm. Datan har sedermera översatts till ett poängberäkningssystem.

all sponsor

Fonder som ej tagits med i beräkningarna har typiskt sett inte levt upp till åtminstone ett av nedanstående kriterier:

  • Kapital under förvaltning ska minst uppgå till 25 miljoner USD
  • Track record för fonden måste uppgå till minst 18 månader per 31 december 2013

Kriterier som använts för att komma fram till en short-list finns sammanfattade nedan:

  • Absolut avkastning 2013
  • Avkastning 2013 relativt relevant NHX sub-index (till exempel en CTAs avkastning i förhållande till NHX Managed Futures & CTA)
  • Sharpe kvot 2013 (riskfri ränta: 0)
  • Sharpe kvot över 5 år (riskfri ränta: 0)
  • Annualiserad långsiktig avkastning (5 år)
  • Andel månader med positiv avkastning under 2013

En professionell jury kommer bestämma vinnarna samt andra och tredjeplatserna. För en detaljerad beskrivning av juryn klicka här. Prisutdelningsceremonin kommer äga rum i Stockholm den 7 maj 2014.

De nominerade fonderna i respektive kategori är:

Award_big_links_2014_nominations

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.