Skandinaviens första Cat Bond-förvaltare kan starta 2014

2014 lanseras Skandinaviens första fond som investerar i Cat Bonds, förutsatt att den planerade förvaltaren Entropics Asset Management AB beviljas tillstånd från Finansinspektionen. Cat Bonds är värdepapper som överför global försäkringsrisk till kapitalmarknaderna. De senaste tio åren har Cat Bondmarknaden som helhet avkastat i genomsnitt 8,7 % årligen med en volatilitet på 3,2 %*.

Entropics Asset Management AB har redan skickat in sin tillståndsansökan om att bedriva diskretionär portföljförvaltning till Finansinspektionen. Den planerade verksamheten är diskretionär förvaltning av en UCITS-fond som främst investerar i Cat Bonds. Om fonden sätts upp, blir Entropics en av de tio första förvaltarna i världen av en Cat Bond-fond som uppfyller UCITS-regelverket.

Robert Lindblom, som är CEO och en av de två huvudgrundarna av Entropics, har en lång karriär inom försäkrings- och fondbranschen. De senaste 10 åren var han hos Brummer & Partners där han bland annat var den drivande kraften bakom starten av livförsäkringsbolaget Brummer Life och dess första vd.

”Huvudskälet till att grunda Entropics är behovet av diversifierande investeringsmöjligheter på den svenska kapitalmarknaden” säger Robert Lindblom. ”Det finns stor osäkerhet kring börsens långsiktiga utveckling och låga räntor verkar ha blivit mer eller mindre permanenta. Många investerare söker därför efter nya tillgångsslag med god riskjusterad avkastning och låg korrelation med traditionella tillgångsslag.

Entropics har för avsikt att förvalta en Cat Bond-fond i samarbete med Swedbank. Den planerade fonden kommer att rikta sig till andra fonder och direkt till institutionella och privata investerare.

“Vi vill erbjuda vår förvaltning till svenska investerare, där många idag saknar egna resurser och kunskaper att själva förvalta en portfölj av Cat Bonds”, förklarar Robert Lindblom.

Teamet på sju personer bakom Entropics har omfattande och meriterande erfarenhet från försäkrings- och återförsäkringsbranschen i Sverige och globalt. Fil Dr Gunnar Roos, som är den andra grundaren och Chief Underwriter i bolaget, har mer än 20 års erfarenhet som aktuarie och underwriter av global återförsäkring och katastrofrisker. Idag är Gunnar Roos VD och partner i försäkringskonsultfirman fmFörsäkringsmatematik.

Entropics’ investeringskommitté med Robert Lindblom som ordförande och Gunnar Roos som föredragande kompletteras med Tyrel Jonsson, som har lång erfarenhet av den globala försäkringsbranschen och reglering av katastrofskador. Den fjärde medlemmen är Stig Aggevall, som är senior rådgivare åt den svenska och internationella försäkringsbranschen och partner på fmFörsäkringsmatematik. Den femte medlemmen i investeringskommittén är meteorologen Martin Hedberg, som är välkänd för många svenskar som meteorolog, klimatföreläsare och förgrundsgestalt på www.klart.se. Han har också sedan länge utforskat sambandet mellan extrema väderhändelser och finansmarknader.

”Entropics strategi kommer att baseras på försäkringsteknisk analys med sikte på investeringar i en global portfölj av försäkringsrisker genom Cat Bonds”, säger Gunnar Roos.

 

Bild: (c) Olivier Le Moal—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.