Alfakraft förstärker sin organisation

Stockholm (HedgeNordic.com) – Alfakraft har nyligen rekryterat Martin Sjödin, Jonas Eriksson, Tobias Hejdenberg och Martin Lundqvist för att förstärka bolaget med strategisk kompetens inom området finansiell rådgivning. Martin, Jonas och Tobias kommer närmast ifrån finansbolaget Cerberus AB. Ytterligare rekryteringar för att förstärka samarbetet med tredje part och institutionella klienter sker under våren.

bengt_lindblad

Bengt Lindblad – ALFAKRAFT

– Redan i dag tillhandahåller Alfakraft en marknadsledande förvaltning när det gäller alternativa tillgångsslag, mer allmänt känt som hedgeförvaltning. Genom detta kan vi även tillhandahålla en marknadsledande rådgivning för finansiell planering och förmögenhetsförvaltning. Vårt mål är att alla ska veta vad Alfakraft står för, nämligen, överavkastande förvaltning och högsta ambition vad gäller service och bemötande! säger Bengt Lindblad grundare och VD för Alfakraft.
– Tillsammans har vi 30 års erfarenhet av finansiell rådgivning mot olika slutkunder. Detta har givit oss insikten om vad som skapar mest värde för kunderna. Med hjälp av våra erfarenheter och Alfakrafts försklassiga förvaltning kan vi ge våra kunder ett mycket bra omhändertagande och hjälpa dessa uppnå finansiell framgång! säger Martin Sjödin, Partner på Alfakraft.

 

Bild: (c) by Oleg Rosental—pixelio.de

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.