- Advertisement -
- Advertisement -

FRM Early View

- Advertisement -

London (HedgeNordic.com) – HFRX Global Hedge Fund Index avkastade 1.2% under oktober då nästan alla strategier och regioner uppvisade positiva resultat. Equity long/short hade ytterligare en bra månad då aktiemarknaderna gick bra till följd av resultatsäsongen men också speciellt efter lösningen av skuldtakskrisen i USA.

Europeiska förvaltare gick speciellt bra men gick sämre under den sista veckan på månaden. Ett av de starkaste avkastningsområdena var länderna i Europas periferi. Vissa förvaltare hade betydande positoner i detta område och kunde dra nytta av återhämtningstemat där också finansiella aktier drog nytta av temat. Troligen var vinsthemtagningen del av orsaken till att den sista veckan inte gick lika bra.

USA förvaltare hade också bra avkastning men inte lika imponerande som de Europeiska. Generellt var alfagenerering på den korta sidan besvärlig. Detta var extra märkbart i en oinspirerande runda av företagsresultat samt svag ekonomisk data. Förvaltare drog även ner exponeringen mot slutet av månaden och är nu mindre ’bullish’ än under de senaste sex månaderna.

Managed Futures förvaltare var en av de bästa strategierna under månaden efter en serie dåliga månader. En stark drivkraft för avkastningen var aktiermarknadsexponeringen som hade byggts upp inför oktober månad. Det fanns ytterst liten skillnad i avkastning bland förvaltarna. Förvaltarna i kategorin började månaden med en neutral ränteexponering, och i vissa fall kort exponering, men nu har de återigen en lång exponering, även om den är liten. Efter flera månader av kritik finns det nu anledning att vara mer positiv då avkastningskurvan för obligationer förblir brant och erbjuder avkastning från’carry’ och ’roll-down’ handel och minskningen av korrelationen mellan de olika instrumenten är också positiv.

Tillväxtmarknadsförvaltarna hade en positiv oktober då de kunde dra fördel av den fortsatta återhämtningen som började under andra hälften av sepetmber. Utsikterna för den närmaste framtiden är positiv men förvaltarna är medvetna om att när man börjar tala om USAs strypning av stödköpen kommer miljön att påverkas negativt. Att försöka tajma detta är något förvaltarna försöker att unvika för tillfället, eftersom det var just detta som drog ner avkastningen hos dem i september och FRM anser att det även fortsättningsvis kommer att vara svårt att generera överavkastning.

Event Driven forstatte i det mönster man sett under största delen av året då affärsvolymerna förblev stadiga, med flera populära affärer som avslutades under månaden.Förvaltarna och investmentbankerna tror att resten av året inte kommer att se samma nivå av aktivitet, förutom den europeiska telekomsektorn. Event Driven förvaltare brukar ha knep att klara även svåra förhållanden.

Statistical Arbitrage hade en bra månad i oktober efter flera sämre månader. Dessa förvaltare drog indirekt nytta av att det kom in mer långsiktigt kapital in på aktiemarknaden efter att USA inte förverkligade den utlovade minskningen av stödköp vilket hade exakt motsatt effekt när detta först kom på tal. En av svårigheterna för statistical arbitrage förvaltare under mitten av året var de binära händelserna på marknaden eftersom förvaltarna prissätter marknaden baserat på en kontinuerlig distibution baserat på tidigare händelser. Förvaltarnas böcker har nu anpassats till den nya miljön vilket borde leda till fortsatt bra avkastning.

Trots extremt låg volatilitet på alla aktiemarknader, gick VolatilityArbitrage förvaltare sammanlagt sidledes under oktober. De flesta förvaltarna har en taktisk lång volatilitetspositon vilket har en attraktiv assymtrisk utbetalning på grund av den låga volatiliteten.

Credit Long/Short förvaltare hade inga problem att dra nytta av urval, vilket var ett problem för vissa Equity Long-Short. Kombinationen av en uppåtgående marknad och bra nivåer av aktiedispersion ledde till god avkastning för både CreditValue och Credit Long/Short förvaltare. Det finns fortfarande förskjutning mellan olika marknader då obligatonsspreaden vidgades i maj, återhämtade sig high yield och investment grade snabbt, medan tillväxtmarknaderna har återhämtat sig gradvis medan spreaden på kommunala obligationer förblir bredare. FRM menar att högkvalitativa CreditLong/Short förvaltare erbjuder en av de mest ihållande källorna till alfa-generering.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -