- Advertisement -
- Advertisement -

Intervju: Magnus Jahnke, Lancelot Global Select

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Lancelot Asset Management har förvaltat kunders kapital sedan 1989. För ungefär ett år sedan lanserades Lancelot Global Select, en fond av hedgefonder med globalt fokus. Fondens portföljförvaltare, Magnus Jahnke (bild), arbetar med en koncentrerad portfölj som allokerar till maximalt 12 underliggande fonder. Det som gör fonden lite ovanlig i hedgefondvärlden är att en del av portföljen kan investeras i förvaltare som specialiserat sig på long-only strategier och till och med ta positioner i ETF:er. I samband med att fondens årsdag närmar sig tog vi tillfället i akt att träffa Magnus för att lära oss mer om fonden.

HedgeNordic: Lancelot kommer inte från en bakgrund där ni har förvaltat en fond av hedgefonder, kan du berätta mer om vad företagets motiv och förväntningar var när man beslutade sig för att lansera en internt förvaltad fond av hedgefondprodukt.

Magnus Jahnke: Hedgefonder har sedan länge varit ett naturligt inslag i vår förvaltning och i våra kunders portföljer. Dock upplever många att hedgefondsinvesteringar är problematiska. Främsta anledningarna är att de är svåra att analysera, kräver höga investeringsbelopp, den legala strukturen och att det är svårt att hitta de riktigt duktiga förvaltarna.  Lancelot Global Select erbjuder investerare en lösning på detta problem, där vi väljer riktigt duktiga förvaltare inom olika tillgångsklasser och förvaltningsstrategier. Vi har ett mer flexibelt mandat än många andra förvaltare, vilket gör att vi inte är lika begränsade i vår förvaltning. Detta gör att vi kan investera i de förvaltare och strategier som vi verkligen tror på och tycker passar bäst i fonden. Alla våra fonder förvaltas med en hög grad av flexibilitet vilket vi tror är en viktig pusselbit för att uppnå ett bra resultat.

HedgeNordic: Kan du berätta mer om förvaltningskonceptet bakom fonden?

Magnus Jahnke: Investeringsprocessen kombinerar Lancelots långa erfarenhet av tillgångsallokering och förvaltarval. Investeringsteamet träffas regelbundet, cirka en gång per månad, och genomför en omvärldsanalys som resulterar i en risk-och tillgångsallokering. Därefter väljer vi förvaltare och sätter samman portföljen baserat på vårt risk- och tillgångsallokeringsbeslut. Den slutliga portföljen består normalt av 8-12 fonder med olika inriktning och med inbördes låg korrelation.

HedgeNordic: Vad tittar du specifikt på när du ska välja en fond, vad är nyckelfaktorerna bakom en allokering?

Magnus Jahnke: Gemensamt för alla förvaltare vi väljer är att de har lång erfarenhet, stort engagemang, vågar ha tydliga åsikter och skilja sig från mängden.  Deras starka tro ska även speglas i den slutliga portföljen. En annan viktig faktor är att det ska finnas en bra struktur och konsitens i förvaltningen som kan skapa förutsättningar att upprepa de historiska resultaten. För mig är även transparens och tillgång till förvaltaren mycket viktigt, erbjuds jag inte detta avstår jag från investeringen. Även riskhantering och den operationella strukturen måste vara av hög kvalitet för att investeringen ska vara intressant.

HedgeNordic: Hur beslutar du hur stor andel av fonden som skall allokeras till en specifik förvaltare?

Magnus Jahnke: Hur stor del vi allokerar till en specifik förvaltare beror på flera faktorer. Övergripande är det vår risk- och tillgångsallokering som avgör vilken vikt en förvaltingsstrategi får i portföljen. Hur stor position en enskild förvaltare får beror bland annat på vilken volatillitet förvaltaren har och vad korrelationen är mellan de olika förvaltarna och tillgångsklasserna. Fondens positioner är inom spannet 5-15 procent.

HedgeNordic: Kan du berätta mer om er due diligence process, mer specifikt den operationella delen av er due diligence?

Magnus Jahnke: Normalt så hittar vi våra förvaltare via våra nätverk eller via våra databaser. För att få så bra förståelse som möjligt analyserar vi förvaltaren både kvantitativt och kvalitativt. Vi har telefonkonferenser och träffar i regel alla förvaltare på plats innan vi investerar. För att försäkra oss att förvaltaren håller måttet även operationellt anlitar vi en extern hedgefondskonsult. Den operationella delen är något många försummar i sin investeringsprocess, för oss är den väldigt viktigt.

HedgeNordic: Du gillar inte CTA eller kvant-drivna “black box“ strategier. Vad beror det på? Vilka strategier känner du dig särskilt bekväm med?

Magnus Jahnke: Jag investerar bara i strategier som kan erbjuda transparens och som jag kan förstå. Detta innebär att merparten av fonden är investerad i mer fundamentala strategier och ganska liten del i systematiska strategier.

HedgeNordic: Ni lanserade fonden för mindre än ett år sedan men har du redan sålt någon av de underliggande förvaltarna och i så fall varför? Vad är den typiska anledningen till att ni tar ut pengar från en förvaltare?

Magnus Jahnke: Jag investerar långsiktigt och förlitar mig på vår grundliga analys av förvaltaren och att förvaltaren kommer att bidra till fondens utveckling långsiktigt. Alla förvaltare har bra och dåliga perioder vilka kan vara svåra att förutse när vi investerar. Sker en större förändring hos förvaltaren säljer jag. Det kan vara allt från att en nyckelperson slutar eller att förvaltaren plötsligt ändrar sitt tillvägagångssätt när han/hon investerar. Jag letar konstant efter nya idéer och hittar jag en förvaltare som är mer intressant än en befintlig så byter jag. Självklart måste man vara ödmjuk och inse att man ibland gör misstag och då gå tillbaka till sin ursprungliga analys och försöka komma underfund med vad som missat.

Sedan starten har jag sålt två innehav varav det ena har ersatts av en förvaltare som vi tyckte var mer intressant. Det andra var av mer taktisk karaktär, innehavet köptes i januari och såldes i augusti och då roterade vi in det i ett av våra befintliga långsiktiga innehav.

HedgeNordic: Hedgefondförvaltare föredrar typiskt sätt att hålla sina mandat relativt flexibla för att kunna erbjuda så många möjligheter som möjligt att generera avkastning för sina investerare. En sak som står ut med Lancelot GS är att ni limiterat antal förvaltare till tolv. Vilken fördel ser du med en sådan begränsning för slutinvesteraren?

Magnus Jahnke: Alla fonder jag investerar i har en viktig roll i portföljen. Jag investerar därför bara i de fonder som jag tycker är bäst lämpande för att fylla sin uppgift. En anledning är att jag vill ha kontroll på vilka risker jag har i portföljen vilket blir svårt med många förvaltare. Största problemet med den generella multistrategifonden är att den är överdiversifierade med för många förvaltare som har samma inriktning.

HedgeNordic: Du har sagt ett par gånger att du gillar att ta förvaltarrisk. Det uttrycks uppenbarligen i din koncentrerade portfölj. Vad menar du exakt med att “ta förvaltarrisk“ och vad är det som är bra med det?

Magnus Jahnke: Har man gjort sin hemläxa och har förtroende för en förvaltare så förstår jag inte varför man ska ”hedga“ sitt val genom att ta in ytterligare en förvaltare som gör samma sak. Jag vill ha förvaltare som har starka åsikter och implementerar dessa i sina portföljer på ett effektivt sätt. Visst blir jag mer beroende av den enskilde förvaltares resultat men har vi gjort en korrekt analys kommer resultatet också bli bättre. Genom att ha en dialog och ett tätt samarbete med förvaltaren får vi också en bättre förståelse för vilka risker och möjligheter som finns i respektive förvaltares portfölj.

HedgeNordic: Ditt mandat tillåter dig att även investera i long-only förvaltare och ETF:er som du faktiskt också allokerar till. När tror du att en long-only förvaltare har en fördel över en long/short strategi som kan använda hävstång för att få lång aktieexponering eller aktie-beta?

Magnus Jahnke: Vissa marknader är svåra att nå med hedgefonder och vi vill inte exkludera en intressant förvaltare eller marknad på grund av att det är svårt att exempelvis korta en position. Vi vill även ha möjliget att implementera en taktisk vy i fonden, det gör vi oftast via en ETF. De aktiva long-only fonderna jag är investerade i dag är på marknader där det är väldigt svårt att hitta fonder i hedgefondsformat.

HedgeNordic: Kan du delge oss en marknadsinsikt att ta med sig på vägen?

Magnus Jahnke: Investera långsiktigt och med sunt förnuft!

 

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Kamran Ghalitschi
Kamran Ghalitschi
Kamran has been working in the financial industry since 1994 and has specialized on client relations and marketing. Having worked with retail clients in asset management and brokerage the first ten years of his career for major European banks, he joined a CTA / Managed Futures fund with 1,5 Billion USD under management where he was responsible for sales, client relations and operations in the BeNeLux and Nordic countries. Kamran joined a multi-family office managing their own fund of hedgefunds with 400 million USD AuM in 2009. Kamran has worked and lived in Vienna, Frankfurt, Amsterdam and Stockholm. Born in 1974, Kamran today again lives in Vienna, Austria.

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

RFP: Absolute Return Multi-Strategy/Fund of Funds

(Global Fund Search) - A Danish Institutional Investor is searching for an absolute return strategy for an allocation of EUR 40 million. The mandate...

Brummer Multi-Strategy Navigates 2022’s “Perfect” Storm

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 experienced a “perfect” inflation storm due to an unprecedented amount of monetary and fiscal policy stimulus during the pandemic, war,...

Dream Comes True for Grönblom

Stockholm (HedgeNordic) – Ernst Grönblom had been running his high-conviction strategy of cherry-picking the stock market’s undervalued future winners under the umbrella of United...

Boarding the Broader Alternatives Ship

Stockholm (HedgeNordic) – Tore Davidsen, portfolio manager of SEB Eureka Fixed Income Relative Value since its launch in 2018, will join BankInvest as Senior...

Year of Stabilization of Interest Rates

By Kari Vatanen, CIO of Veritas: The year 2022 was a year of negative surprises in the investment markets and in the global economy. Hopes...

Playing Offense in the Net-Zero Transition

Stockholm (HedgeNordic) – The world’s adoption of cleaner energy had been ongoing prior to Russia unleashing war in Ukraine. The war and its consequences...