- Advertisement -
- Advertisement -

Family Offices jagar mer avkastning

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Family Office har under de senaste två åren ökat sin allokering mot noterade aktier på bekostnad av hedge fonder. Enligt en undersökning gjord av Barclay Prime Services kommer allokeringen till hedge fonder under de kommande 12 månaderna främst att ske till Equity Long/Short, Event driven och Global Macro. Family Office planerar även att minska sin allokering mot Credit, Fixed Income Relative Value, Systematic och CTA strategier.

Skälet har främst varit en för låg nivå på avkastningen, även om olika Family Office har lite olika investerar profil.

Generellt så har ett s.k. Single Family Office en snarlik allokering mellan noterade aktier, Fixed Income, Alternativa investeringar och Cash som ett s.k Multi Family Office men den uttalade skillnaden ligger oftast i att Multi Family Office har större fokus på bevarandet av kapitalet (capital preservation).

Största skillnaden ligger i storleken, där allokeringen till hedgefonder är generellt mindre hos Family Office med AUM som är större än $ 500mn och allokeringen mot noterade aktier större.

Gemensamt är dock att Family Office är mycket villiga att investera i hedgefonder med ett track-record mindre än 1 år, skjuta till start kapital eller vara den förste investeraren i fonden. Ett skäl som anges är att nystartade förvaltare har större rörlighet, är mer innovativa och ett större fokus på att skapa avkastning.

Eftersom Family Officegenerellt har en annan skattesituation än t ex pensionsfonder och stiftelser (institutioner), så är nettoavkastning en stark drivkraft i deras investeringsbeslut. Institutioner anger oftast diversifiering, låg volatilitet eller s.k. ”downside protection” som ett skäl till att investera i hedgefonder medan FO söker en hög avkastning och känner sig bekväma med en högre volatilitet.

En slutsats av undersökningen är att då Family Office, som tidiga investerare, attraherades av hedge fonder för deras rörlighet, opportunistiska investeringsstrategier och höga avkastningsnivåer idag känner att det ursprungliga erbjudandet blivit något urvattnat. Speciellt p g a den senare tidens svaga resultat.

 

Bild: (c) photogl—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Stefan Bergsten
Stefan Bergsten
Stefan Bergsten, grundare av Sarissa Asset Management (S.Λ.M), vars ambition är att skapa värden genom innovativ portfölj konstruktion och aktiv riskhantering. Stefan har 15 års erfarenhet av portföljanalys, trading, portföljförvaltning och har bland annat arbetat med risk management och utveckling av investeringsprocesser på ATP Alpha i Danmark och handlat aktier och derivat på Första AP Fonden (AP1). Utgångspunkten är alltid ett disciplinerat och systematiskt arbetssätt. S.Λ.M kan erbjuda konsulttjänster inom portföljkonstruktion, riskmanagement och design av investeringsprocesser.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -