- Advertisement -
- Advertisement -

Family Offices jagar mer avkastning

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Family Office har under de senaste två åren ökat sin allokering mot noterade aktier på bekostnad av hedge fonder. Enligt en undersökning gjord av Barclay Prime Services kommer allokeringen till hedge fonder under de kommande 12 månaderna främst att ske till Equity Long/Short, Event driven och Global Macro. Family Office planerar även att minska sin allokering mot Credit, Fixed Income Relative Value, Systematic och CTA strategier.

Skälet har främst varit en för låg nivå på avkastningen, även om olika Family Office har lite olika investerar profil.

Generellt så har ett s.k. Single Family Office en snarlik allokering mellan noterade aktier, Fixed Income, Alternativa investeringar och Cash som ett s.k Multi Family Office men den uttalade skillnaden ligger oftast i att Multi Family Office har större fokus på bevarandet av kapitalet (capital preservation).

Största skillnaden ligger i storleken, där allokeringen till hedgefonder är generellt mindre hos Family Office med AUM som är större än $ 500mn och allokeringen mot noterade aktier större.

Gemensamt är dock att Family Office är mycket villiga att investera i hedgefonder med ett track-record mindre än 1 år, skjuta till start kapital eller vara den förste investeraren i fonden. Ett skäl som anges är att nystartade förvaltare har större rörlighet, är mer innovativa och ett större fokus på att skapa avkastning.

Eftersom Family Officegenerellt har en annan skattesituation än t ex pensionsfonder och stiftelser (institutioner), så är nettoavkastning en stark drivkraft i deras investeringsbeslut. Institutioner anger oftast diversifiering, låg volatilitet eller s.k. ”downside protection” som ett skäl till att investera i hedgefonder medan FO söker en hög avkastning och känner sig bekväma med en högre volatilitet.

En slutsats av undersökningen är att då Family Office, som tidiga investerare, attraherades av hedge fonder för deras rörlighet, opportunistiska investeringsstrategier och höga avkastningsnivåer idag känner att det ursprungliga erbjudandet blivit något urvattnat. Speciellt p g a den senare tidens svaga resultat.

 

Bild: (c) photogl—Fotolia.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Stefan Bergsten
Stefan Bergsten
Stefan Bergsten, grundare av Sarissa Asset Management (S.Λ.M), vars ambition är att skapa värden genom innovativ portfölj konstruktion och aktiv riskhantering. Stefan har 15 års erfarenhet av portföljanalys, trading, portföljförvaltning och har bland annat arbetat med risk management och utveckling av investeringsprocesser på ATP Alpha i Danmark och handlat aktier och derivat på Första AP Fonden (AP1). Utgångspunkten är alltid ett disciplinerat och systematiskt arbetssätt. S.Λ.M kan erbjuda konsulttjänster inom portföljkonstruktion, riskmanagement och design av investeringsprocesser.

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Lynx is Fund Company of the Year, Says Privata Affärer

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management has been named “Fund Company of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer. The distinction comes after...

RFP: Absolute Return Multi-Strategy/Fund of Funds

(Global Fund Search) - A Danish Institutional Investor is searching for an absolute return strategy for an allocation of EUR 40 million. The mandate...

Brummer Multi-Strategy Navigates 2022’s “Perfect” Storm

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 experienced a “perfect” inflation storm due to an unprecedented amount of monetary and fiscal policy stimulus during the pandemic, war,...

Dream Comes True for Grönblom

Stockholm (HedgeNordic) – Ernst Grönblom had been running his high-conviction strategy of cherry-picking the stock market’s undervalued future winners under the umbrella of United...

Boarding the Broader Alternatives Ship

Stockholm (HedgeNordic) – Tore Davidsen, portfolio manager of SEB Eureka Fixed Income Relative Value since its launch in 2018, will join BankInvest as Senior...

Year of Stabilization of Interest Rates

By Kari Vatanen, CIO of Veritas: The year 2022 was a year of negative surprises in the investment markets and in the global economy. Hopes...