- Advertisement -
- Advertisement -

Första AP-fonden vinner tvist mot Bank of New York Mellon

- Advertisement -

(Pressmeddelande) – Första AP-fonden har stämt Bank of New York Mellon vid Commercial Court i London. Stämningen gäller förluster som drabbade fonden 2008, efter investeringsbeslut banken gjorde i egenskap av fondens ombud för värdepappersutlåning. Tvisten omfattar 33,7 miljoner USD vilket idag motsvarar 219 miljoner kronor.

I domslutet har Första AP-fonden fått rätt på samtliga väsentliga punkter. Domaren konstaterar, precis som fonden, att investeringsbesluten som Bank of New York Mellon tog för fondens räkning var vårdslösa och bröt mot fondens investeringsriktlinjer. Därmed är banken skade­ståndsskyldig gentemot Första AP-fonden. Skadeståndet kommer att täcka merparten av den förlust som fonden tillfogats samt räntekostnader. Det exakta beloppet är ännu inte fastställt. Därtill ska Bank of New York Mellon ersätta Första AP-fonden för större delen av rättegångskostnaderna. Domen kan komma att överklagas av banken.

– Det är glädjande att den engelska domstolen går på vår linje. Domaren konstaterar att banken brustit på många punkter och att Första AP-fonden agerat korrekt. Vårt arbete för att kräva tillbaka de förluster som den amerikanska banken åsamkat oss, och därmed det svenska pensionssystemet, har varit lyckosamt, säger Johan Magnusson, vd på Första AP-fonden.

Den ursprungliga förlusten belastade resultatet med det fulla beloppet i Första AP-fondens årsbokslut 2008 varför skadeståndet och ersättningen för rättegångs- och räntekostnader kommer att påverka resultatet positivt när domen vunnit laga kraft.

 

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet. AP-fondernas kapital säkrar att pensioner kan betalas ut även under år när inbetalningarna till inkomstpensionssystemet är lägre än utbetalningarna. Första AP-fonden förvaltar 240 miljarder kronor i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande papper och alternativa investeringar såsom fastigheter, riskkapitalfonder och hedgefonder. Första AP-fonden investerar för att nå långsiktigt hög avkastning till låg risk.

 

Bild: (c) Thorben Wengert—pixelio.de

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

CABA Becomes a Signatory of UN PRI

Stockholm (HedgeNordic) – Danish fixed-income fund boutique CABA Capital has become a signatory of the UN Principles for Responsible Investment (PRI), thereby affirming its...

Elo’s Former PE Head Joins Coda Alternatives

Stockholm (HedgeNordic) – Karita Meling, Elo’s former Head of Private Equity, is joining Finnish fundraising advisory Coda Alternatives as Senior Advisor. She served as...

Sampo Plans Spin-off and Listing of Mandatum

Stockholm (HedgeNordic) – The board of Finnish insurance group Sampo has proposed the demerger and subsequent listing of Mandatum, a life insurance and asset...

Lars Wedenborn Strengthens Rhepa’s Board

Stockholm (HedgeNordic) – A well-designed and experienced board of directors is a powerful tool for any firm, including an asset management business. Rhenman &...

“Glad to Have Been Able to Launch” in Tumultuous Year

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish fund managers Jan Brännback and Janne Lähdesmäki joined Schroders last year to launch two funds focused on Nordic small- and...

Hedge Funds Find Their Place in Finnish Institutional Portfolios

Stockholm (HedgeNordic) – Institutional investors have increasingly shifted their portfolios to alternative asset classes such as hedge funds in the low interest-rate environment after...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -