Första AP-fonden vinner tvist mot Bank of New York Mellon

(Pressmeddelande) – Första AP-fonden har stämt Bank of New York Mellon vid Commercial Court i London. Stämningen gäller förluster som drabbade fonden 2008, efter investeringsbeslut banken gjorde i egenskap av fondens ombud för värdepappersutlåning. Tvisten omfattar 33,7 miljoner USD vilket idag motsvarar 219 miljoner kronor.

I domslutet har Första AP-fonden fått rätt på samtliga väsentliga punkter. Domaren konstaterar, precis som fonden, att investeringsbesluten som Bank of New York Mellon tog för fondens räkning var vårdslösa och bröt mot fondens investeringsriktlinjer. Därmed är banken skade­ståndsskyldig gentemot Första AP-fonden. Skadeståndet kommer att täcka merparten av den förlust som fonden tillfogats samt räntekostnader. Det exakta beloppet är ännu inte fastställt. Därtill ska Bank of New York Mellon ersätta Första AP-fonden för större delen av rättegångskostnaderna. Domen kan komma att överklagas av banken.

– Det är glädjande att den engelska domstolen går på vår linje. Domaren konstaterar att banken brustit på många punkter och att Första AP-fonden agerat korrekt. Vårt arbete för att kräva tillbaka de förluster som den amerikanska banken åsamkat oss, och därmed det svenska pensionssystemet, har varit lyckosamt, säger Johan Magnusson, vd på Första AP-fonden.

Den ursprungliga förlusten belastade resultatet med det fulla beloppet i Första AP-fondens årsbokslut 2008 varför skadeståndet och ersättningen för rättegångs- och räntekostnader kommer att påverka resultatet positivt när domen vunnit laga kraft.

 

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet. AP-fondernas kapital säkrar att pensioner kan betalas ut även under år när inbetalningarna till inkomstpensionssystemet är lägre än utbetalningarna. Första AP-fonden förvaltar 240 miljarder kronor i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande papper och alternativa investeringar såsom fastigheter, riskkapitalfonder och hedgefonder. Första AP-fonden investerar för att nå långsiktigt hög avkastning till låg risk.

 

Bild: (c) Thorben Wengert—pixelio.de

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.